Vardåsen (Asker)

Vardåsen er en ås i Asker, sørvest for Borgen. Åsen er Askers gamle vardested og et kjent utsiktspunkt, høyeste punkt 349 moh. Rett sør for toppen ligger Vardetjern, som noen har trodd var krater i en gammel vulkan. Det er ikke tilfelle. Alpinsenter i østskråningen ned mot Bondivannet.

Varden på Vardåsen
Foto: Norske næringsliv (1952)

Vaktstua på toppen hadde etter loven fire dører, en i hver himmelretning. Under krigen mot Sverige i 1676 ble seks askerbønder dømt til å betale en halv mark sølv hver i bot (tilsvarer 9 g rent sølv) fordi de hadde sendt kvinnfolk til å holde vakt! Skogbranner gikk over Vardåsen ca. 1730 og i 1779 og 1859. Etter brannen i 1779 ble vardestedet flyttet til Skaugumsåsen.

Geologi

 
Jettegryter
Foto: Arild Syversen

I tillegg til å være et flott tur og utsiktsområde er Vardåsenplatået et svært interessant geologisk område.

Den høyeste delen av Vardåsen består av Drammensgranitt. Dette er en vulkansk bergart som ble dannet i permtiden for 290-250 millioner år siden. I denne perioden strømmet lava opp fra jordens indre og her størknet den før den nådde overflaten. Denne granitten kalles derfor dypbergart. I løpet av de mer enn 250 millioner år som har gått siden permtiden har lagene over dypbergarten tæret bort, og den harde granitten står igjen. Under istidene har is og vann formet landskapet. På toppen av Vardåsen finner vi jettegryter som er gravd ut av smeltevann fra isen som kunne være flere tusen meter tykk. Like sør for platået ser vi også sigdbrudd og skuringsstriper som viser isens bevegelse. I områdene der Borgen og Drengsrudgårdene ligger består bergartene av kalkstein og leiskifer fra enda eldre tid; kambriosilurtiden for ca 500 millioner år siden. Disse bergartene gir et spesielt godt jordsmonn.

Kilder

Informasjonsbrosjyre for Borgen ungdomsskole og nærmiljøsenter 2004


Koordinater: 59.81343681639194° N 10.414503256066897° Ø  Vardåsen (Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.