Varteig Menighetsblad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Varteig Menighetsblad utgis siden februar 1973 av Varteig Menighetsråd i Borg bispedømme, Østfold. Varteig er en tidligere kommune, siden 1992 innlemmet i Sarpsborg. Bladet er et dugnadsprosjekt utført av ansatte i menigheten og friviillige medarbeidere, og distribueres i Varteig og på Hafslundsøy på dugnad. Trykkekostnadene dekkes av gaver og annonseinntekter.

Den første redaksjonskomiteen ble valgt 8. januar 1973 og bestod av sogneprest Røstad, Knut Bøe, Olav Westgaard og Margit Myrås var menighetsbladets kasserer.

Det første nummeret var på fire sider og hadde et variert innhold. På forsiden var en hilsen fra menighetsrådet, «I startgropa», om hvorfor et menighetsblad skulle utgis (signert J.R.). På side 2 en andakt av J.R. om «Kallet fra vingården» i anledning vingårdssøndagen, gratulasjoner til Neaskog søndagsskole som kunne feire sitt 90-årsjubileum, og påminnelse om søndagsskole Ovaskogs.

Side tre har en kolofon for menighetsbladet, en orientering om at Varteig sokneprestembete fremdeles ikke er besatt men midlertidig ivaretatt av den pensjonerte sognepresten John Røstad. Det er også et opprop til inntegning av årets konfirmanter, mens Arne Bøe under overskriften «Vi presenterer denne gang:» har skrevet om Varteig lag av Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonen i Varteig. Siden avsluttes med en oversikt over når de ulike misjonsforeningene i Varteig møtes.

På baksiden kommer Anders Sælid med en hilsen til redaksjonskomiteen for menighetsbladet fra menighetsrådet, akkurat som Knut Bøe gjør for Varteig kr. Ungdomsforening. Øvrige innlegg er om «Slekters gang» (menighetens døpte i 1973 og døde i 1972), en gudstjenesteoversikt, meldinger fra foreningsarbeidet i 1972, informasjon om Bibeldagen og fasteaksjonen i 1973.

Eksterne lenker