Wisconsin

Kart over Wisconsin fra US Census Bureau.

Wisconsin er en delstat nord i USA. Den ligger vest for Lake Michigan, og har grense mot Canada i Lake Superior. Navnet beyr 'gressbevokst sted' eller 'åmot', og er et indiansk navn.

Mange skandinaviske innvandrere bosatte seg i Wisconsin. Klimaet er ikke ulikt det skandinaviske, og samtidig er det gode forhold for jordbruk. Ved Universitetet i Madison var Rasmus B. Anderson professor i skandinavisk; han var født i Albion i Wisconsin av foreldre fra Ryfylke.

Se også

Galleri


Litteratur