Arkivlova

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Arkivloven»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Arkivlova (eg. Lov om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126) er ei lov som har som føremål å tryggja arkiv som har kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig informasjon, slik at dei vert gjort tilgjengelege for brukarar og at dei vert tekne vare på for ettertida.

Lova regulerer mellom anna plikta til å føre arkiv i all offentleg verksemd (§ 6), regler for avleveringsplikt (§ 10).

Lova slår fast at Riksarkivet, statsarkiva, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv saman utgjer Arkivverket, leia av Riksarkivaren (§ 4). Riksarkivaren vert gjeven et rettleiings- og tilsynsansvar for dei offentlige arkiva (§ 7) og ansvar for oversyn med private arkiv som er verneverdige (§ 13).

Kjelder