Engelsrud (Asker gnr 92)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Engelsrud (gård i Asker)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Engelsrud; Ingelsrud
No-nb digibok 2013091708024 0415 1.jpg
Fra boka Asker, utgitt 1917.
Alt. navn: Ingulfsrud
Sted: Engelsrud
Sokn: Vardåsen
Fylke: Viken
Kommune: Asker
Gnr.: 92
Adresse: Drammensveien 987

Engelsrud er gårdsnr. 92 i Asker kommune, med adresse Drammensveien 987. Opprinnelig navn er Ingulfsrud av mannsnavnet Ingulf. Dialektuttalen var /ingulsru/. Engelsrud hadde kvern, registrert i 1690. Fra Engelsrudmyra på halvøya mellom Svinesjøen og Ulvenvannet ble det tatt ut torvstrø til de fleste gårder i Asker i ca. 20 år frem til 1917. Gården hørte til Asker presteembete helt til 1838. I 1647 het prestens leilending Tore Jonssøn. Dikemark Jernverk bygslet gården i ca. 70 år til 1788. Erik Andersen, siste leilending på gården, kom fra Østenstad i 1813. Han kjøpte gården i 1838 og hadde den til sin død i 1850. I 1881 kjøpte Carl Martinsen Berger gården, og hans etterslekt har siden drevet hovedbølet, bruksnr. 92/1. Sønnesønnen Carl Berger drev campingplass på området mellom Drammensveien og Svinesjøen ca. 1950–65. Martin Berger har eid og drevet gården siden 1982. Våningshuset er fra 1948 og driftsbygningen fra ca. 1900, utvidet i 1962.

Gårdens areal er betydelig redusert gjennom årene. Ellef Eriksen Holmen kjøpte ca. 30 %, bruksnr. 92/2, i 1856. Området ble ikke bebygd som eget bruk og ble siden kjøpt av murmester Einar L. Yggeseth. Han kjøpte dessuten en betydelig del av gården i 1920, bruksnr. 92/15. Bruksnr. 92/3 Skrangla ble solgt til Dikemark sykehus i 1899. Det meste av disse arealene ble utparsellert til boliger mellom 1920 og 1990. På Skrangla er Dikemark idrettsanlegg bygd. Vardåsen skole ligger på del av Engelsruds opprinnelige grunn.

I 1826 hadde gården 241 dekar innmark, 2 hester, 8 storfe og 8 småfe. I 1939 84 dekar dyrket jord, 16 dekar natureng, 3 hester og 13 storfe.

Småbruk etablert på Engelsrud

På Engelsrud ble det etablert tre småbruk, Rønningen, Lia og Grobråten, alle tidligere husmannsplasser.

Rønningen

Bruksnr. 92/5, Rønningen 20, tidligere husmannsplass utskilt fra bruksnr. 92/2 i 1905. Martin C. Berger kjøpte bruket i 1924 og enken Hildegard Berger hadde det til 1947 da sønnen Carl Berger overtok. Da var det allerede i flere år drevet sammen med bruksnr. 92/1 og har siden fulgt dette. Våningshuset skal være fra første halvdel av 1800-tallet.

Lia

Lia, bruksnr. 92/9, Lia 14, utskilt fra bruksnr. 92/2 i 1914. Einar Hjerpåsen var eier i 1939, dette året hadde bruket 18 dekar dyrket jord og1 storfe.

Grobråten

Bruksnr. 92/31, Grobråtenveien 11, ble brukt som eget leilendingsbruk da Torgeir Jensøn fikk bygselseddel i 1732 av Andreas Valeur, Dikemark Jernverk. Bruket ble utskilt fra bruksnr. 92/15 til Kolbjørn og Olaf Hjerpåsen i 1923. Det ble delt og halvdelen sammenføyd med bruksnr. 94/4 Nedre Jerpåsen i 2006.

I 1939 hadde bruket 44 dekar dyrket jord og 5 storfe.

Husmannsplasser under Engelsrud

Følgende seks husmannsplasser har ligget under Engelsrud: Lia (første gang registrert 1671), Skrangla (1733), Grobråten (1732), Rønningen (1825), Grindastua (1835) og Liahagen.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Engelsrud (Asker gnr 92) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.