Fossen meieri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fossen Meieri på Skreia høsten 1949. Bildet er tatt etter at meieridriften var opphørt, og erstattet av vaskeri og fryseri.
Foto: Sigurd Røisli (1949).

Fossen meieri var et meieri på Skreia i Østre Toten kommune. Meieriet ble vedtatt etablert i 1906 og slått sammen med Lena meieri i 1948.

Oppstart

Fram til Fossen meieri kom i drift, leverte mjølkeprodusentene i Balke sokn all mjølka til Kapp Melkefabrikk. Bakgrunnen for at det ble etablert eget meieri på Skreia, var at melkefabrikken var en så stor og tung aktør, med betydelig makt over prissettinga på mjølka, at det ble behov for en konkurrent i markedet. Da Fossen meieri ble etablert, var det derfor i en slik størrelsesorden at det skulle kunne ta imot all mjølk fra Balke sokn.

Det var eiendommen Fossevold som avsto grunn til Fossen meieri. Tomta og lå rett sør for Skreia stasjon, som åpnet i 1902. Meieriet var klart til drift fra nyttår i 1909. Stavangermannen Ingvald Ims var den første bestyreren, men allerede i 1910 sa han opp jobben sin, og ble erstattet av Peder Torvaldsen.

Forpaktet

Grosserer Carl Tuft forpaktet hele meieriet fra august i 1910, og preget dermed drifta i mange år. Han ble driver av meieriet og det ble samtidig vedtatt å anlegge et arbeidsspor mellom meieriet og stasjonsområdet.

Inngangen til 30-tallet var en tøff periode også for meieriet. Fossen meieri ble nødt til å sette ned lønninger og tilpasse utleiesatsene til den harde hverdagen.

Sammenslåing

I 1947 behandlet styret i Fossen meieri et forslag om å slå sammen Fossen og Lena meierier, med meieriet på Lena som driftsanlegg. Fra nyttår 1948 ble mjølka transportert til Lena.

Erling Ellingsen var den av styremedlemmene i Fossen meieri med lengst fartstid i styret. Han var styreformann fra 1909 til 1950.

I 1949 ble det etablert et vaskeri i Fossen meieris lokaler.

Kilder og litteratur

  • Nilsen, Nils Erik (2007). Mejridrift på Tot'n.