Hjemmenes Vel (Skien)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hjemmenes Vel også kalt Husmorlaget for Skien og omegn, Husmorlaget for Skien eller Skien Kvinne- og familielag ble opprettet den 16. januar 1918. Avisa Fremskridt ga følgende referat fra stiftelsen den 17 januar:

Aar 1918, den 16. januar blev "Skiens Kvinder" gjennem et avertissement i byens aviser indbudt til et møte i K. F. U. K.'s lokale "for at drøfte spørsmaalet om oprettelse av en forening - en kvindesagsforening, en husmorforening, en hjemmenes vels forening eller hvad man maatte ønske at kalde den. Indbydelsen var undertegnet Skiens Kvindestemmerets forenings styre. Sally Knutson, Nanna Gundersen, Anna Rød, Ingeborg Madsen-Jacobsen.

Møtet fikk god tilslutning, og flere kvinner meldte seg inn.

Etter at foreningen hadde ligget nede noen år, ble arbeidet tatt opp igjen i 1926. På møtene kunne det være opp til 130 til stede. Foreningen hadde et sterkt sosialt engasjement. Hele tiden ble det arbeidet for å gi opplæring i sunt kosthold. Foreningen engasjerte seg ellers i de fleste av tidens sosiale spørsmål; familiepolitikk, bolignød, varmestuer for husløse, måtehold, barnehager, husmorskoler, matstell- og sykurs. Hele tiden har foreningen vært aktiv i arbeidet med Skiens Arbeidsstuer for barn. På møtene ble det holdt foredrag. Foreningen hadde nær kontakt med søsterforeninger i vennskapsbyene Thisted og Sønderborg. Mange av styrets medlemmer markerte seg også på andre måter i byens liv, både kulturelt og politisk.

Arkiv

Arkivet etter Hjemmenes Vel (Skien) er ordnet ved Telemark Museum. Lenke til oppføring på arkivportalen.

Kilder

  • Blikstad, Eivind (red.), Skiensboka, Skien, 2010