Jerpåsen (Asker gnr 94)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Jerpåsen (gård i Asker))
Hopp til navigering Hopp til søk
Jerpåsen
Sokn: Asker
Kommune: Asker
Fylke: Akershus
Gnr.: 94
Gateadresse: Jerpåsveien 62

Jerpåsen er gårdsnr. 94 i Asker kommune og ligger i Jerpåsveien 62, nær grensen til Lier. Navnet kan komme av fuglenavnet jerpe. Det er registrert en gravhaug og det fører gamle veifar over gården.

Bonden Guttorm Olsøn, Linnes i Lier, eide gården i 1647, og gården forble i bondeeie. Gårdens eier Tore Guttormsøn, landdragon i 1711, kan ha vært av samme slekt. Kristen/Kristoffer Larssøn (1748–1819) hadde gården fra slutten av 1700-tallet. Sønnesønnen Kristen Larsen giftet seg med Johanne Hansdatter på nabogården Padderud og flyttet dit i 1850, men drev samtidig Jerpåsen til 1868. I 1858 skilte han ut halve gården, bruksnr. 94/2, mest skog. Ti år senere solgte han bruksnr. 94/1 til smed Kristen Pedersen Sandbekken. Bruket kjøpte Reidar Johannesen Hjortnæs i 1911. Han var gift med Elvine Paula Theodorsen Padderud, datter av Theodor Padderud Pedersen fra Jerpåsmyra. Deres etterslekt har siden drevet bruksnr. 94/1. Eier siden 1984 er Odd Reidar Hjortnæs, og bruket drives av sønnen Odd-Einar. Driften er lagt om til økologisk jord- og husdyrbruk. Våningshuset skal være fra 1880. I forbindelse med reservevannledningen fra Glitrevann i Drammens nordmark til Lier, Asker og Bærum ble det i 2005 ovenfor Jerpåsen gård anlagt et stort, lukket basseng, beregnet til å kunne romme opptil 7000 m3 vann.

I 1826 hadde gården 143 dekar innmark, 2 hester, 6 storfe og 8 småfe. I 1939 92 dekar dyrket jord, 3 hester, 10 storfe, 2 småfe og 2 griser.

Jerpåsen

Bruksnr. 94/2 og 4, Jerpåsveien 58, utskilt fra bruksnr. 94/1 i 1858. Eierne av gården Heia på Lierskogen hadde bruket som til å begynne med var ubebygd, bortsett fra husmannsplassen Nedre Jerpåsbråten. I 1899 ble imidlertid bruksnr. 94/4 skilt ut til skomaker Anton Pedersen fra Jerpåsmyra. Hans etterslekt har tatt navnet Hjerpåsen. I flere omganger fra 1917 til 1991 har de kjøpt deler av 94/2 slik at eiendommen nå er samlet som før 1899. Bjørn Morten Gjellebæk har eid bruket siden 1983.

I 1939 hadde bruket 62 dekar dyrket jord, 2 hester, 6 storfe, 3 småfe og 1 gris.

Jerpåsmyra

Myra, bruksnr. 94/3, tidligere husmannsplass utskilt fra bruksnr. 94/1 i 1893. Peder Knudsen (1822–1906) husmann fra 1854, fikk kjøpe bruket ca. 1890. Han var underformann for Arbeiderforeningen i Asker (Marcus Thrane) i 1851 da han bodde på Høgåssletta. Han ble stamfar til folkene på Padderud (Brattum) og Jerpåsen og hans etterslekt har Jerpåsmyra. Peder Theodorsen Padderud kom til besteforeldrene som 14-åring og overtok bruket etter dem. Hans sønn Oskar Padderud, kjent som gjeter for beitedyrene i Vestmarka fra Asker, Bærum og Lier, hadde det til 1999 da han overlot det til datteren Ingfrid Finsrud. Hovedbygningen skal være ca. 150 år gammel. I 1939 hadde gården 18 dekar dyrket jord, 5 storfe, og 2 griser.

Husmannsplasser under Jerpåsen

Jerpåsen hadde de tre husmannsplassene Øvre Jerpåsbråten, Nedre Jerpåsbråten og Jerpåsmyra.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Jerpåsen (Asker gnr 94) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8304245° N 10.3600349° Ø