Johan Andreas Stavseth

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Johan Stavseth)
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Andreas Stavseth
Foto: Ukjent

Johan Andreas Stavseth (født 12. april 1856 i Frosta kommune, død 3. november 1890 i Trondheim) var sønn av fisker og husmann Olaus Kristensen Stavseth og hustru Ellen-Marta Andreasdtr. Rekkebo. Han ble handelsbetjent og forretningsdrivende ved ankomsten til Trondheim i 1873. Da Det Norske Totalavholdsselskap etablerte seg med egen avdeling i Trondhjem i 1878 ble Stavseth etter hvert en av organisasjonens store drivkraft. Han så med noen skepsis på den sterke tilknytning til et overdrevent kristent livssyn som regjerte innen organisasjonen, og fikk stiftet Trøndernes Avholdslag, som tok med seg 83 medlemmer fra Trondhjems Totalavholdsforening.

Oppvekst

18. mai 1856 ble Johan Andreas Olaussen døpt i Frosta kirke, der han også ble konfirmert den 1. oktober 1871. Familien bodde på Fånes, Rekkebobakken og Stafsettrøen i Frosta før de flyttet til Trondheim i 1873. Da besto familien av far, mor, Johan Andreas og den tre år yngre søsteren Marta Marie. De tre brødrene Lorents (1859), Lornts (1864) og Lorents (1865) var alle døde.

Yrkeskarriere

Da familien ankom Trondheim ser vi at Johan snart ble ansatt som handelsbetjent hos E. A. Smith i Ravnkloa. Etter noen tid åpnet han forretning i Thomas Angels gate 4-6, ikke langt fra Bakke bro. Hva han solgte der vet vi ikke, men det kan meget vel ha vært en butikk som i sin tid var drevet av hans kones første mann. Imidlertid går Stavseth seinere over til å drive en spiseforretning, men heller ikke det kan ha gått særlig bra. Dette ser vi av oppgaven over dødsboet etter hans kone – som riktig nok døde seks år etter ham. Der viser oppgjøret at hun ikke etterlot seg mer innbo enn tilsvarende 500/600 kroner til ekteparets fire barn.

Aktiv avholdsmann

Noen måneder etter at Stavseth ble gift med enkefru Ane Johanna Hans Petersdatter Kristiansen, kom dr. Oscar Nissen og ga fødselshjelp til at Trondhjems Totalavholdsforening ble etablert den 23. januar 1878. Hvorvidt Stavseth ble med fra starten, sier ikke kildene noe om, men det presiseres at han var en «intelligent og evnerik ung mann med stor arbeidskraft og iherdighet».

Da så fylkesorganisasjonen; Trondhjems fylke av D.N.T. ble etablert i 1881 ble «handelsmann Joh.Stavseth» umiddelbart innvalgt som varamann til styret, og allerede fra 1883 ble han fullverdig styremedlem, for så å bekle formannsvervet i den raskt voksende organisasjonen fra høsten 1883 til februar 1885. Antagelig gikk han av som formann for fylkesorganisasjonen da fordi han da Trøndernes Avholdslag ble stiftet den 18. januar 1885, ble dette nye lagets formann fra starten.

Arkivportalen forteller at 83 medlemmer av Trondhjems Totalavholdsforening gikk ut og dannet det nye laget Trøndernes Totalavholdsforening, som seinere fikk navnet Trøndernes avholdslag. Johan Stavseth beholdt posisjonen som formann for dette laget i to år. Beretninger forteller at han i egenskap av formannsvervet nedla et energisk arbeid, som ga laget sterk framgang. Og i 25-årsberetningen for fylkesorganisasjonen ser vi da også at laget hadde 329 medlemmer per 31. desember i 1904.

Trøndernes Avholdslag

Av 50-årsberetningen for laget går det fram at det må ha vært et ulmende motsetningsforhold som ledet til at såpass mange meldte overgang fra Trondhjems Totalavholdsforening. Det ser vi av formuleringen «Det var det nye syn at avholdsideen var like meget en social som en kristelig sak, som bestemte menn og kvinner med denne opfatning til å stille sig i spissen for dannelsen av et nytt avholdslag».

Allerede på lagets tredje møte, den 6. februar 1885 ble det tatt skritt for å danne både barnelag og kvinneforening. Da hadde man allerede dannet et blandet kor innen foreningen. De arbeidet målrettet og fikk satt vedtak ut i livet, noe det kan hende gikk tregere med i Trondhjems-laget.

En inkurie?

I jubileumsberetningen for Trondhjems fylkes første 25 år er alle styrets medlemmer listet opp gjennom hele perioden, men på fotografiet som presenterer alle styremedlemmer er Stavseth ikke blitt med. Hva dette kan skyldes, kan vi bare spekulere i, og da er det nærliggende å tro at splittelsen av Trondheimslaget i 1885, der 83 medlemmer gikk ut og stiftet et nytt lokallag, som ovenikjøpet kalte seg Trøndernes Totalavholdsforening, kan ha vært en medvirkende årsak til en noe reservert holdning til ham som sto i bresjen for stiftelsen av laget. Imidlertid er ikke dette noe man tar med seg videre, for i 50-årsberetningen får han den ros han fortjener for sitt arbeid for avholdssaken.

Små kår

Johan Andreas Stavseth ble aldri velhavende. Men han forlot heller ikke denne verden på samme nivå som han var født til da han døde 3. nov 1890. Da bodde han, kona og barna Oscar (18 år), Haakon (16 år), Johanne (15 år) og Emilie (12 år) i Fjordgt. 19. Dit de var kommet fra Dronningensgt. 38. Før det bodde de i Willmannsveita 1. Men likevel; ingen av de ringe boligene kunne sammenlignes med det å bo i ei husmannsstue på Frosta.

Vi vet ikke hva det var som knekte kona Ane Johanna i 1896, men hun etterlot seg altså ikke mer enn innboet som samlet ble taksert til i underkant av 600 kroner – som per 2012 tilsvarte om lag 39 000 kroner.

Kilder