Kjeldearkiv:Bygdas samtaleemner - Telefon i Bergbygda

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk


Dette er en artikkel fra avisen Leksværingen.

Utgivelse: Leksværingen Nr 26 1938
Plassering: Side 2
Forfatter: T.O.I.

Artikkelen Bilde

Bygdas samtaleemner
Telefon i Bergbygda

Hvorfor er det ikke telefon i
Bergbygda? Dette har så ofte
forundret mig, nesten veiløs som
grenda jo er. Riktignok har jeg
hørt si at sjøveien skal være så
god en vei, men jeg tror nok at
de som utelukkende er henvist
til sjøveien ikke synes at den
er like god bestandig.

Fordelene for Landsemgrenda

og Bergbygda med telefon til
utenomverdenen er vel innlysende,
men også for alle dem som alle-
rede har telefon er det en fordel
å få utvidet sine forbindelser,
og mange har vel mere enn en

gang følt vanskelighetene med å
få bud innover.

Jeg har hørt si at der inne i

grenda skal være en forening
som arbeider med det formål å
skaffe telefon. Det vilde være
av interesse om man i «L.» kun-
de få en redegjørelse fra forenin
gen om hvordan arbeidet for ti-
den ligger an, Om hvor stor in-
teressen er O.S.V. Likeledes bør
man få høre telefonselskapets
mening om saken, og mullighe-
tene for en praktisk løsning av
spørsmålet.

T. 0. I.

Scannet fra avisen