Kjeldearkiv:Industristatistikk for Telemark anno 1900

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Industristatistikk for Telemark anno 1900 er henta frå "Norges Officielle Statistik. V. 58". Statistikken syner kva næringar som hadde flest verksemder og sysselsatte i Telemark i 1900. Næringskategoriar som ikkje var representert i Telemark er utelatt frå statistikken. Tabellen kan sorterast ved å trykke på kategoriane i øvste kolonne. Legg merke til at næringskategoriar som startar med romertal er overordna kategoriar der fleire næringar er lagt saman.

Næringskategori Verksemder Sysselsatte menn Sysselsatte kvinner Sysselsatte born Sysselsatte i alt
II. Transportbedrifter, lagerarbeide og istrafik (i alt). 218 3070 6 31 3123
003. Tømmerfløtning. 50 934 3 943
007. Arbeide i pakhus og lagere (ekskl. indlastning og oplosning) spedition forretning. 20 41 6 54
008. Arbeide i pakhus og lagere med tilhørende indl. og opl. 9 23 1 24
009. Arbeide paa trælasttomter og hugstepladse (ekskl. indl. og opl.) 22 236 3 240
011. Kul-, kokes- og vedforretninger uten motor (ekskl. indl. og opl.) 3 15 15
012. Kul-, kokes- og vedforretninger uten motor inkl. indl. og opl. 2 5 5
013. Indlastning og oplosning av varer 5 73 73
016. Dampskibsekspeditioner fra kai, brygge eller utroning. 4 54 54
018. Utvinding, transport og lagring av is (inkl. skibning). 103 1689 24 1715
IV. Sten- og jordarter (i alt). 28 587 77 12 688
023. Stenbrudd (alene). 2 8 8
024. Skiferbrudd (takskifer og heller). 3 19 19
026. Stenbrudd (inkl. tilhugning av gate-, kant- og bygningssten). 1 2 2
027. Mineralgruber (feltspat, apatit osv.). 6 44 1 46
028. Mineralgruber (feltspat, apatit osv.) med vaskeri. 15 1 18
029. Malmgruber (med eller uten skeidning). 3 16 3 21
030. Malmgruber (med eller uten skeidning) med vaskeri. 2 181 5 191
036. Fabrikation av mølle-, slipe- og brynestener samt fileskiver. 2 43 3 3 50
038. Stenhugning (i verksteder, paa bygninger og tomter). 1 5 5
049. Kalkbrænderier (med utvinding av raamaterialet) 1 15 15
043. Chamottevarefabrikker, væsentlig haandformning (ekskl. lertak). 1 13 1 3 17
044. Teglverk (hovedsagelig maskinformning). 3 62 2 6 70
045. Teglverk (hovedsagelig haandformning). 3 32 32
046. Porcellænfabrikker. 132 61 194
V. Metalforarbeidelse (i alt). 10 285 3 2 294
056. Blikvarefabrikker (jern og andre metaller) med motor, blikkenslagerverksteder med og uten motor. 3 44 2 46
058. Jern- og staalstøperier med eller uten beslagsmie eller modelsnedkerverksted. 2 194 197
059. Jern- og staalvarefabrikker, dørvrider- og laasefabrikker. 2 36 3 40
066. Smier med motor. 1 2 2
068. Jaasmidning. 1 2 2
072 . Metalvarefabrikker i almindelighet, gjørtlerier 1 7 7
VI. Maskiner, verktøi, apparater, transportmidler, skytevaaben og instrumenter (i alt). 29 388 11 3 427
078. Mekaniske verksteder. 1 11 12
079. Skibsverft for jern- og staalskib, opbrækning av skib. 4 139 11 3 166
080. Skibsverft for træskib, baat- og jægtebygning. 23 208 211
088. Fabrikation av maskiner og apparater for elektrisk belysning og kraftoverførsel, (med ell. uten installation) med motor. 1 30 38
VIII. Varme- og belysningsstoffe, oljer, opvarmning og belysning (i alt). 5 31 13 0 49
104. Lysstøperier med motor. 1 4 11 17
105. Gasverk. 1 11 11
116. Saapefabrikker i forbindelse med parfumefabrikation. 1 2 2 4
118. Elektricitetsverk med ell uten ledningsarbeider og installation. 2 14 17
IX. Tekstilindustri (i alt). 6 69 83 2 161
121. Uldvarefabrikker i alm. (spinderi, væveri og appretur) 2 14 7 2 23
129. Baandvæverier med motor. 1 7 16 26
133. Bomuldvæverier (væverier alene) med motor. 1 16 60 78
134 . Farverier, tøitrykkerier og blekerier med motor ell. dampkjel med tryk samt tøistamper. 1 1 1
137. Trikotvarefabrikker. 1 31 33
X. Papir, lær og gummi (i alt). 24 1462 101 15 1605
139. Cellulosefabrikker. 3 430 15 13 466
140. Træsliperier. 14 503 3 2 516
141. Pap- og papirfabrikker. 2 511 83 605
148. Garverier med eller uten barkemølle og lærfarveri, beredning av skind, lærfabrikker 2 12 12
149. Barkestamper og barkemøller. 3 6 6
XI. Træ- og snittestoffe (i alt). 55 877 2 23 909
157. Tømmercirkelsagbruk med stationær motor, inkl. tomtearbeide 16 57 57
158. Tømmercirkelsagbruk med lokomobildrift, inkl. tomtearbeide. 5 44 44
159. Smaa opgangssagbruk, alt arbeide underètt. 2 9 2 11
160. Store opgangssagbruk, inkl. tomtearbeide, med ell. uten stavskjæreri. 8 208 1 211
161. Store opgangssagbruk og høvlerier, inkl. tomtearbeide, med ell. uten stavskjæreri og kassebordfabrikation. 9 460 19 484
163. Høvlerier med eller uten cirkel- ell. baandsag, inkl. tomtearbeide. 1 11 11
165. Smaa sagbruk kombineret med høvleri (ikke flishøvl). 3 7 7
180. Impregneringsanstalter. 5 5
188. Læstefabrikker, fabrikation av træskobunder. 1 4 4
189. Snekkerier med eller uten møbelfabrikation med motor. 8 64 64
193. Træbundskofabrikker (inkl. lærarbeidet) 1 5 5
195. Kurvfletning, rør- og straavarefabrikker. 1 3 2 1 6
XII. Nærings- og nydelsesmidler (i alt). 55 211 31 2 277
196. Møllebruk 14 58 60
197. Smaa sag- og møllebruk, kombineret. 4 8 8
199. Bakerier. 4 18 18
204. Fabrikation av animalske og vegetabilske konserver (inkl. boksfabrikation). 1 6
205. Slagterier, pølsefabrikker og røkerier med motor. 7 12 12
210. Meieriel og ysterier med motor ell. dampkjel med tryk. 17 24 42
211. Margarin- og kunstsmørfabrikker. 2 23 15 41
213. Bryggerier med ell. uten tilhørende malterier. 1 34 9 45
217. Mineralvandfabrikker. 3 8 2 11
219. Presgjærfabrikker. 1 10 10
221. Tobakfabrikker. 1 16 5 2 24
XIII. Beklædning og rensning (i alt). 6 76 93 9 185
226. Skotoifabrikker. 2 65 5 74
227. Linsømfabrikker. 2 4 78 83
228. Tøiknappefabrikker. 1 6 10 2 18
230. Almindelige og kemiske vaskerier. 1 1 5 2 10
XIV. Byggeindustri (i alt). 111 673 0 0 674
231. Husbygningsarbeider, alle arbeider underett. 47 340 340
232. Broarbeider (om selvstændig bedrift), nybygning og vedlikehold. 1 32 32
233. Kanaler og sluser (nyanlæg og vedlikehold). 1 1 1
239. Veibygning. 3 9 9
240. Regulering av elver, aaer og bækker, dæmningsanlæg, sænkning av sjøer. 7 112 113
242. Fundamentering, planerings- og jordarbeider (som selvst. bedrift). 9 40 40
246. Taktækning. 1 1 1
247. Murerarbejde (med ell. uten stillasbygning). 6 43 43
248. Tømmermandsarbeide og stillasbygning (som selvst. bedrift). 3 11 11
249. Malerarbejde. 22 54 54
251. Bygningssmedarbeide. 1 3 3
252. Bygningsblikkenslagerarbeide. 5 11 11
255. Rørlæggerarbeide (Gas-, vand- og kloakledningsarbeider (ogsaa gravning) samt indlægning av varmeapparater, betjening av vandverk.). 1 4 4
258. Opsætning av elektriske ledninger (Telegraf- og telefonlinjer samt ledninger for kraftoverførsel, lysanlæg og elektr. sporveie). 4 12 12
XV. Polygrafisk industri (i alt). 9 38 32 3 74
261. Bok- og stentrykkerier. 9 38 32 3 74
XVI. Forskjelligartede bedrifter, offentlige og kommunale arbeider (i alt) 21 315 0 2 334
265. Skorstensfeining. 2 3 3
266. Dykkerarbeide og dermed forbundne bjergningsarbeider. 2 5 5
279. Bykommuner (kjøbstæder og ladesteder med egen forvaltning). 9 108 2 119
280. Amts- og landkommuner. 8 199 207

Kjelde

  • Norges Officielle Statistik. V. 58. Industristatistik 1900. Lenke til digital utgåve.