Kjeldearkiv:Industristatistikk for Telemark anno 1900

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Industristatistikk for Telemark anno 1900 er henta frå "Norges Officielle Statistik. V. 58". Statistikken syner kva næringar som hadde flest verksemder og sysselsatte i Telemark i 1900. Næringskategoriar som ikkje var representert i Telemark er utelatt frå statistikken. Tabellen kan sorterast ved å trykke på kategoriane i øvste kolonne. Legg merke til at næringskategoriar som startar med romertal er overordna kategoriar der fleire næringar er lagt saman.

Næringskategori Verksemder Sysselsatte menn Sysselsatte kvinner Sysselsatte born Sysselsatte i alt
II. Transportbedrifter, lagerarbeide og istrafik (i alt). 218 3070 6 31 3123
003. Tømmerfløtning. 50 934 3 943
007. Arbeide i pakhus og lagere (ekskl. indlastning og oplosning) spedition forretning. 20 41 6 54
008. Arbeide i pakhus og lagere med tilhørende indl. og opl. 9 23 1 24
009. Arbeide paa trælasttomter og hugstepladse (ekskl. indl. og opl.) 22 236 3 240
011. Kul-, kokes- og vedforretninger uten motor (ekskl. indl. og opl.) 3 15 15
012. Kul-, kokes- og vedforretninger uten motor inkl. indl. og opl. 2 5 5
013. Indlastning og oplosning av varer 5 73 73
016. Dampskibsekspeditioner fra kai, brygge eller utroning. 4 54 54
018. Utvinding, transport og lagring av is (inkl. skibning). 103 1689 24 1715
IV. Sten- og jordarter (i alt). 28 587 77 12 688
023. Stenbrudd (alene). 2 8 8
024. Skiferbrudd (takskifer og heller). 3 19 19
026. Stenbrudd (inkl. tilhugning av gate-, kant- og bygningssten). 1 2 2
027. Mineralgruber (feltspat, apatit osv.). 6 44 1 46
028. Mineralgruber (feltspat, apatit osv.) med vaskeri. 15 1 18
029. Malmgruber (med eller uten skeidning). 3 16 3 21
030. Malmgruber (med eller uten skeidning) med vaskeri. 2 181 5 191
036. Fabrikation av mølle-, slipe- og brynestener samt fileskiver. 2 43 3 3 50
038. Stenhugning (i verksteder, paa bygninger og tomter). 1 5 5
049. Kalkbrænderier (med utvinding av raamaterialet) 1 15 15
043. Chamottevarefabrikker, væsentlig haandformning (ekskl. lertak). 1 13 1 3 17
044. Teglverk (hovedsagelig maskinformning). 3 62 2 6 70
045. Teglverk (hovedsagelig haandformning). 3 32 32
046. Porcellænfabrikker. 132 61 194
V. Metalforarbeidelse (i alt). 10 285 3 2 294
056. Blikvarefabrikker (jern og andre metaller) med motor, blikkenslagerverksteder med og uten motor. 3 44 2 46
058. Jern- og staalstøperier med eller uten beslagsmie eller modelsnedkerverksted. 2 194 197
059. Jern- og staalvarefabrikker, dørvrider- og laasefabrikker. 2 36 3 40
066. Smier med motor. 1 2 2
068. Jaasmidning. 1 2 2
072 . Metalvarefabrikker i almindelighet, gjørtlerier 1 7 7
VI. Maskiner, verktøi, apparater, transportmidler, skytevaaben og instrumenter (i alt). 29 388 11 3 427
078. Mekaniske verksteder. 1 11 12
079. Skibsverft for jern- og staalskib, opbrækning av skib. 4 139 11 3 166
080. Skibsverft for træskib, baat- og jægtebygning. 23 208 211
088. Fabrikation av maskiner og apparater for elektrisk belysning og kraftoverførsel, (med ell. uten installation) med motor. 1 30 38
VIII. Varme- og belysningsstoffe, oljer, opvarmning og belysning (i alt). 5 31 13 0 49
104. Lysstøperier med motor. 1 4 11 17
105. Gasverk. 1 11 11
116. Saapefabrikker i forbindelse med parfumefabrikation. 1 2 2 4
118. Elektricitetsverk med ell uten ledningsarbeider og installation. 2 14 17
IX. Tekstilindustri (i alt). 6 69 83 2 161
121. Uldvarefabrikker i alm. (spinderi, væveri og appretur) 2 14 7 2 23
129. Baandvæverier med motor. 1 7 16 26
133. Bomuldvæverier (væverier alene) med motor. 1 16 60 78
134 . Farverier, tøitrykkerier og blekerier med motor ell. dampkjel med tryk samt tøistamper. 1 1 1
137. Trikotvarefabrikker. 1 31 33
X. Papir, lær og gummi (i alt). 24 1462 101 15 1605
139. Cellulosefabrikker. 3 430 15 13 466
140. Træsliperier. 14 503 3 2 516
141. Pap- og papirfabrikker. 2 511 83 605
148. Garverier med eller uten barkemølle og lærfarveri, beredning av skind, lærfabrikker 2 12 12
149. Barkestamper og barkemøller. 3 6 6
XI. Træ- og snittestoffe (i alt). 55 877 2 23 909
157. Tømmercirkelsagbruk med stationær motor, inkl. tomtearbeide 16 57 57
158. Tømmercirkelsagbruk med lokomobildrift, inkl. tomtearbeide. 5 44 44
159. Smaa opgangssagbruk, alt arbeide underètt. 2 9 2 11
160. Store opgangssagbruk, inkl. tomtearbeide, med ell. uten stavskjæreri. 8 208 1 211
161. Store opgangssagbruk og høvlerier, inkl. tomtearbeide, med ell. uten stavskjæreri og kassebordfabrikation. 9 460 19 484
163. Høvlerier med eller uten cirkel- ell. baandsag, inkl. tomtearbeide. 1 11 11
165. Smaa sagbruk kombineret med høvleri (ikke flishøvl). 3 7 7
180. Impregneringsanstalter. 5 5
188. Læstefabrikker, fabrikation av træskobunder. 1 4 4
189. Snekkerier med eller uten møbelfabrikation med motor. 8 64 64
193. Træbundskofabrikker (inkl. lærarbeidet) 1 5 5
195. Kurvfletning, rør- og straavarefabrikker. 1 3 2 1 6
XII. Nærings- og nydelsesmidler (i alt). 55 211 31 2 277
196. Møllebruk 14 58 60
197. Smaa sag- og møllebruk, kombineret. 4 8 8
199. Bakerier. 4 18 18
204. Fabrikation av animalske og vegetabilske konserver (inkl. boksfabrikation). 1 6
205. Slagterier, pølsefabrikker og røkerier med motor. 7 12 12
210. Meieriel og ysterier med motor ell. dampkjel med tryk. 17 24 42
211. Margarin- og kunstsmørfabrikker. 2 23 15 41
213. Bryggerier med ell. uten tilhørende malterier. 1 34 9 45
217. Mineralvandfabrikker. 3 8 2 11
219. Presgjærfabrikker. 1 10 10
221. Tobakfabrikker. 1 16 5 2 24
XIII. Beklædning og rensning (i alt). 6 76 93 9 185
226. Skotoifabrikker. 2 65 5 74
227. Linsømfabrikker. 2 4 78 83
228. Tøiknappefabrikker. 1 6 10 2 18
230. Almindelige og kemiske vaskerier. 1 1 5 2 10
XIV. Byggeindustri (i alt). 111 673 0 0 674
231. Husbygningsarbeider, alle arbeider underett. 47 340 340
232. Broarbeider (om selvstændig bedrift), nybygning og vedlikehold. 1 32 32
233. Kanaler og sluser (nyanlæg og vedlikehold). 1 1 1
239. Veibygning. 3 9 9
240. Regulering av elver, aaer og bækker, dæmningsanlæg, sænkning av sjøer. 7 112 113
242. Fundamentering, planerings- og jordarbeider (som selvst. bedrift). 9 40 40
246. Taktækning. 1 1 1
247. Murerarbejde (med ell. uten stillasbygning). 6 43 43
248. Tømmermandsarbeide og stillasbygning (som selvst. bedrift). 3 11 11
249. Malerarbejde. 22 54 54
251. Bygningssmedarbeide. 1 3 3
252. Bygningsblikkenslagerarbeide. 5 11 11
255. Rørlæggerarbeide (Gas-, vand- og kloakledningsarbeider (ogsaa gravning) samt indlægning av varmeapparater, betjening av vandverk.). 1 4 4
258. Opsætning av elektriske ledninger (Telegraf- og telefonlinjer samt ledninger for kraftoverførsel, lysanlæg og elektr. sporveie). 4 12 12
XV. Polygrafisk industri (i alt). 9 38 32 3 74
261. Bok- og stentrykkerier. 9 38 32 3 74
XVI. Forskjelligartede bedrifter, offentlige og kommunale arbeider (i alt) 21 315 0 2 334
265. Skorstensfeining. 2 3 3
266. Dykkerarbeide og dermed forbundne bjergningsarbeider. 2 5 5
279. Bykommuner (kjøbstæder og ladesteder med egen forvaltning). 9 108 2 119
280. Amts- og landkommuner. 8 199 207

Kjelde

  • Norges Officielle Statistik. V. 58. Industristatistik 1900. Lenke til digital utgåve.