Kjeldearkiv:Rasjoneringskort under krigen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rasjoneringskort under krigen

Nordstrands Blad fra 21. juni 1941 hadde et dypt sukk fra en kjøpmann på grunn av alt han hadde å passe på i de rasjoneringstider en da opplevde under andre verdenskrig.


De nye tingenes tilstand fører som rimelig er, med sig en lang rekke forskjellige forordninger, for at myndighetene til enhver tid kan ha den fulle kontroll med de beholdninger som er i landet. Vi merker det mer eller mindre alle sammen, men det er først og fremst kjøpmennene som i denne tid har fått et stort ekstra-arbeide. Særlig merkes det i de store landhandlerier, der som kjent fører alt mellem himmel og jord. Landhandlerforeningen nevner blant annet: Vi har disse merkene å passe på:

Vanlige brødmerker
Sukkermerker
Hvetebrødmerker
Kaffemerker
Tilleggskort for kaffe
Kaffeerstatning
Vaskepulvermerker
Toilettsåpemerker
Barbersåpemerker
Sjokolademerker
E1 for sirup
E5 for erter
E10 for ris
Kjøpetillatelse for petroleum
Solaroljemerker 10 liters
Solaroljemerker 20 liters
Smøreoljemerker ½ liters
Smøreøljemerker 1 liters
Smøreoljemerker 5 liters
Kjøpetillatelser for fiskeredskaper
Skokort
Halvsålekort
Utstyrskort
Tøymerker
Symerker
Dette var listen og enda legger en kjøpmann til at han ikke vil påstå at han ikke har glemt noe.Kilder

  • Pedersen, Gunnar: B.6: Aktuell historie VI : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2013. 204 s. Utg. Dreyer. ISBN 978-82-8265-076-2. S. 63: Rasjoneringskort under krigen.Lavendel.JPG Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 462 den 15.11.2008. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.