Kulturminnedagene

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Kulturminnedagen»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen bør oppdateres. Se evt. diskusjonssiden for merknader.
Logo for De Europeiske Kulturminnedagene

Kulturminnedagene markeres i september hvert år i hele Europa. Formålet med kulturminnedagene er:

«Å øke interessen for kulturminner og kulturmiljøer blant folk flest generelt og skape forståelse og respekt for felles, egen og andres kulturarv».

De europeiske kulturminnedagene - European Heritage Days

Det var Europarådets Kulturminnevernkomité som i 1985 tok initiativet til en felles europeisk kulturminnedag. Hensikten var å tilgjengeliggjøre kulturminner som ikke var åpne for allmennheten og bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer. Siden 1991 har det vært en fast felles Europeisk markering, med arrangementer i nærmere femti land. Europarådet anslår at om lag 20 millioner deltar på arrangement, det gjør De europeiske kulturminnedagene til et av største kulturbegivenhetene i Europa.

Logoen består av Europarådet stjernekrans av 12 stjerner med bygningsymbolet fra Arkitekturvernåret i 1975 i midten. Stjernekransen ble tatt i bruk av Europarådets flagg i 1955. Siden 1983 har EU etter avtale med Europarådet brukt samme stjernekrans i sine flagg. De 12 stjernene symboliserer blant annet felleskap og fullkommenhet.

Kulturminnedagene i Norge

Den europeiske kulturminnedagen ble for første gang markert i Norge i 1991 på initiativ fra Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet. Siden 1993 har det vært en fast årlig foreteelse. I starten lå sekretariatsfunksjonen for Kulturminnedagen hos Fortidsminneforeningen, men ledet av en selvstendig komité. Siden 2011 har Kulturvernforbundet hatt ansvaret for den nasjonale koordineringen av kulturminnedagene. I 2012 endret markeringen navn til Kulturminnedagene i flertallsform, og i stedet for en fast dag ble det nå bestemt at arrangementene dagene skulle strekke seg over en uke.

Kulturminnedagene 2014

Tema for 2014 er «Den store reise: 200 års samfunnsutvikling». Med dette temaet ønsker kulturminnedagene å belyse hva som har skjedd av utvikling og endring i samfunnet vårt siden grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Tema for Kulturminnedagene

Hvert år velges et nytt tema. Temaet skal få fram mangfoldet i kulturarven og skal være en inspirasjon for lokale arrangører av Kulturminnedagene.

Tema for Kulturminnedagene de siste årene

Eksterne lenker