Lørenskog Kristelig Folkeparti

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lørenskog Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1945, 12 år etter at moderpartiet ble stiftet. Initiativtakere var Johs. Johansen, Sv. Myhre-Hansen, Georg Holter, Marie Baarlibakken og Hanna Gundersen. Allerede ved kommunevalget i 1945 ble Johs. Johansen valgt inn som partiets første medlem av kommunestyret. Senere har partiet vært representert i kommunestyret ved samtlige lokalvalg.

KrF har særlig markert seg innenfor det sosialpolitiske felt på lokalplanet; partiet har arbeidet aktivt for å hjelpe enkeltpersoner og grupper som på grunn av alder, sykdom, funksjonshemning, arbeidsløshet osv. ikke selv kan sikre sine interesser. KrF har også gitt miljøhensyn høy prioritet i en rekke konkrete saker på lokalplanet, noe som har gjort at partiet konsekvent har gått imot en rekke større utbyggingssaker som [[Ringnes-utbygginga, Coca-Cola-utbygginga og utbygginga av ny Østlandsterminal for Posten Norge AS. Lørenskog KrF har vært et sentrumsparti, men har også deltatt i andre samarbeidskonstellasjoner på lokalplanet. Ingebjørg Birkeland fra KrF var varaordfører i 1991 og den første kvinne som bekledde dette vervet. Kjell Rønningen fra Lørenskog KrF var varaordfører fra 1999 til 2003.

Lokalpartiet har i dag (august 2008) ca. 100 medlemmer.


0230 Lorenskog komm.png Lørenskog Kristelig Folkeparti er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.