Løiten Almenning

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Løten allmenning)
Hopp til navigering Hopp til søk
Tømmerkjøring med hest, bukk og geit i Løiten Almenning. Bilde fra rundt 1930.

Løiten Almenning er en bygdeallmenning i Løten kommuneHedmarken. Eiendommen er på rundt 225.000 mål, noe som utgjør nesten to tredjedeler av Løten kommune og gjør allmenningen til Norges 26. største grunneier.

Løiten Almenning var opprinnelig kongens eiendom, kongeallmenning, men i 1672 ble den solgt til private eiere. Den dansk-norske staten hadde store økonomiske problemer, og mange allmenninger ble avhenda. Etter å ha gjennomgått flere eierskifter tilhørte Løiten Allmenning i 1830-åra selskapet Pelly & Co. Dette engelske selskapet ville imidlertid kvitte seg med allmenningen, for rovhogst og skogbranner hadde gjort området mindre verdifullt sett fra et trelastperspektiv.

I 1836 ble allmenningen solgt til 20 gardbrukere i Løten, gjennom Løiten Sognselskab. Hensikten med kjøpet var at bygdefolket sjøl skulle forvalte de store utmarksressursene. Det ble åpna for at andre, mindre jordbrukseiendommer også skulle få bruksrett i allmenningen, og på det meste var det over 700 bruk i Løten som hadde allmenningsrett. I 2000-åra ligger tallet på rundt 600.

Allmenningen har gjennom historien blitt brukt til blant annet setring og hogst av ved og tømmer. Pr. 2011 blir nesten alt virket hogd med maskiner. Rokosjøen sag er et reint furusagbruk under Moelven Industrier; de andre sagbruka i allmenningen er nedlagt.

Siden 1990-tallet har allmenningen satsa stort på bortfesting av hyttetomter, blant annet på Budor, og i 2004 kjøpte Løiten Allmenning også Budor gjestegård.

Kilder og litteratur