Leksikon:Hartkorn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hartkorn, i Danmark betegnelse for rug, hvete (og stundom også bygg) i motsetning til havre, og som skyldenhet der det viktigste grunnlag for skatteutligning fra slutten av 1600-tallet. Brukt i Norge (og Danmark) ved rosstjenestetakseringen i 1624–26, da alle species i landskyldinntektene ble omregnet til hartkorn, og 1 tønne hartkorn satt lik 1 rdlr. Ved forordn. 22/4 1682 ble rosstjenesten omgjort til fast årlig skatt, og skattebeløpet satt til 16 sk. per tønne hartkorn. Dette var normalsats inntil skatten ble opphevet i 1816. Skyldenheten hartkorn ble også benyttet ved beregning av stempelavgift på bygsel­sedler 1775–1816, og var fellesnevner for skylda ved matrikkelforarbeidet i 1723. K.J.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.