Leksikon:Konventikkel

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Leksikon:Konventikkelplakaten»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Konventikkel, (latin conventiculum, ‘liten sammenkomst’) særlig om private, religiøse møter og samlinger; på 1600–1700-tallet brukes gjerne uttrykket «gudelig forsamling», «(for-)sam­ling i husene». Lovverket var basert på det prinsipp at den tillatte religionsutøvelse var luthersk, kom til syne i gudstjeneste og hjem, ble forvaltet av den ordinerte prest og av husholdningens overhode (se husandakt). En forordn. 24/11 1655 forbød landets innbyggere privat og offentlig å utøve ikke-lutherske seremonier, mens forordn. 2/10 1706 forbød «forsamlinger i husene».

Hovedbestemmelsen ble forordn. 13/1 1741, også kalt konventikkelplakaten, som forbød uordinerte predikanter å reise rundt, og overlot ansvar og tilsyn med konventikklene til prestene. Konventikkel skulle helst holdes på søn- og helligdager, lekfolk kunne samles om de ville, men presten skulle ha beskjed og regelmessig kontrollere virksomheten. Helst burde presten selv arrangere konventikkel for sin menighet. Denne forordningen – og en rekke andre bestemmelser fra 1740-årene – ble en balansegang mellom det myndighetene ønsket: styrket privat fromhet, og det de fryktet: religiøs protest og separatisme (s.d.). I realiteten åpnet man dermed for en viss samvittighetsfrihet (sml. reskr. 5/3 1745) og mulighet til å la seg betjene av andre enn stedets prester (forordn. 13/7 1741). Konventikkelreguleringene ble først rettet mot herrnhutere (s.d.) og gjendøpere, men fikk fornyet aktualitet i forbindelse med haugianismen fra 1790-årene. Konventikkelplakaten var imidlertid reelt satt ut av kraft da den etter lang politisk strid ble opphevet i 1842. A.B.A.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.