Møsstrond

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Møsstrond er bygda rundt Møsvatn i øvre Telemark.

Fram til 1859/1860 var Møsstrond delt mellom Seljord, Tinn og Vinje prestegjeld. Da ble bygda et eget sogn under Rauland prestegjeld/herred, som omfattet Rauland hovedsogn, Øyfjell og Møsstrond annekssogn. I 1964 ble Rauland slått sammen med Vinje til Vinje kommune. De første opplysningene om folketallet på Møsstrond har vi i en innberetning til stattholder Vibe fra 1722. Ifølge den var det 62 innbyggere der, fordelt på 10 bosteder. Utviklingen videre framgår av tabellen nedenfor.

Folketelling Innbyggere Bosatte steder
1801 158 23
1865 171 24
1875 169 25
1891 149 23
1900 135 23
1910 120 22

Fra 1903 til 1944 ble det gjennomført tre reguleringer av Møsvatnet i forbindelse med Hydros industriutbygging på Rjukan. Den første, 1903-1906, hevet vannstanden fra 902 til 912 meter. Den andre, 1907-1909, senket nedre vannstand til 900 og satte 914,50 som øvre grense. I 1942-1944 kom en økning på 4 meter. Dermed ble samlet reguleringshøyde fra 900 til 918,50. Mye innmark ble demt ned og ny måtte ryddes, ofte i bratt og ulendt terreng. Mange hus måtte flyttes eller bygges på nytt.

Kilder og litteratur

  • Møtebok for Rauland formannskap, 1860-1884, IKA Kongsberg
  • Om Møsstrand i Telemark, Stattholderembetet 1572-1771, L0058 Forskjellige pakkesaker, Riksarkivet
  • Folketellingen 1801 for Seljord, Tinn og Vinje.
  • Folketellingene 1865, 1875, 1891, 1900, 1910 for Rauland. Gården, Sundet, ligger i 1900 og 1910 under Tinn.
  • J. Hallesby: Øst-Telemarkens Brukseierforening gjennom 50 år 1903-1953, Oslo 1956