Nils A. Selseth

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nils A. Selseth var den første adm. direktør i Sør-Troms Elforsyning i Harstad, en sammenslutning av flere elverk. Mest kjent ble han for utbyggingen av Universitetet i Trondheim.

Nils A. Selseth (født 1. april 1931, død 27. september 2006) satte spor etter seg innen teknikk, vitenskap og undervisning. Han var direktør under oppstarten og oppbyggingen av Sør-Troms Elforsyning og ble fra 1980 utnevnt i statsråd til direktør for interimsstyret for Universitetet i Trondheim (NTNU). Oppgaven var å videreføre Norges Tekniske Høgskole (NTH) til et teknisk-naturviternskapelig universitet. Til oppgaven hørte de storstilte utbyggingene i Stokkanområdet i Trondheim.

Da Selseth kom til det nystiftede selskapet Sør-Troms Elforsyning (STE), bestående av ni sammensluttede selskaper, var energisituasjonen med hensyn til strøm kritisk. Mangel på kraftstasjoner, overføringsnettresulterte i «ukurante» spenninger som gjorde at mang en julebakst måtte skje ved hjelp av «ileggskomfyren».

Selseth så straks at løsningen ikke var å flikke på gamle og nedslitte verk og linjer, men å se hele Sør-Troms og Nordland under ett og bygge ut med overføringslinjer som gjorde det mulig ved å benytte samme spenning som Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE) i sine linjer i området – dvs. 132 kilovolt. Ved å få utbygd 132 kV tilknytningslinjer til NVEs nett, dannet han en «ring» med samme spenningsnivå rundt Hinnøya. På denne ringen hektet han på relativt store transformatorstasjoner, som Heggen og Medckila i Harstad, Gåre i Kvæfjord og Møkkeland for STEs nordområde. Ved å velge en slik nettoppkopling, sørget Selseth for at hver transformatorstasjon fikk to linjetilførsler – en for linja inn og en for linja ut.

Selseth fikk også et annet problem å stri med fra start. I det «gamle» lovverket for levering av elkraft var elverkene pålagt leveringsplikt, det vil si å dekk alt behov for strøm som abonnentene hadde. Da ble det usikkert om NVE kunne levere til elverkene i vannkraftfattige områder det tilleggsbehov de måtte ha for å oppfylle leveringsfristen.

Sør-Troms er et kraftfattig område fra naturens side. Selset så straks at nordre Nordland var det eneste området som kunne være redningen. Sammen med fremsynte politikere i Sør-TRoms og Nordland ble det tatt initiativ til å starte et eget selskap: Nordkraft, som skulle bygge ut vannkraftkildene Sildvik og Sørfjord i Nordland. Det ble på den måten dannet et kraftproduksjonsselskap som gikk over fylkesgrensen – en helt ny tenkemåte den gang. Selseth var selv med på planleggingen av Sørfjord-utbyggingen.

Problemet med oppdekningsplikten var så stor over hele landet at lovverket måtte endres slik at plikten ble opphevet i den nye Energiloven. Produsenter av elkraft, og brukere likeså, kunne nå «shoppe» strøm fra et fritt marked.

Man fant videre på å dele «strømprisen» i to kategorier. A - pris for varen (energien) og B – pris for energitransporten, eller overføringen. Energiprisen er en landssak, overføringen er preget av lokale forhold.

Hålogaland Kraft har, takket være natur og faglig nivå hos de ansatte, klart å holde overføringsprisen på et relativt lavt nivå, sett på landsbasis.

Selseth hadde som faglig og administrativ leder i STE et godt forhold til Harstad-avdelingen av Norges Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (senere El- og IT-forbundet).

Kilde

  • Samtale med Konrad Markussen 2013