Seksjon for leksikografi og målføre

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Norsk målførearkiv)
Hopp til navigering Hopp til søk

Seksjon for leksikografi og målføre (før 1990: Norsk Målførearkiv) har i flere år sendt ut serier av spørrelister om nevningsbruk. De tar for seg tradisjoner omkring ordbruken og dessuten definisjoner av ordene. Emneområdene favner svært vidt og gjelder blant annet sed og skikk, arbeidsliv og redskapsbruk, vær og vind, tro og overtro.

Materialet er ordnet etter emne, og foreligger som håndskrevne manuskripter. Et register er satt opp fylkesvis etter navn på informantene. Arkivet består av ordsamlinger og lydbåndsamling. Alle samlinger og registre er ordnet etter herredsinndelingen ca. 1900. Kopiering av materialet kan utføres etter avtale.

Seksjon for leksikografi og målføre har også faglig ansvar for en rekke digitale arkiv, hvor av noen med stor lokalhistorisk interesse, som for eksempel Diplomatarium Norvegicum, Grunnmanuskriptet (et nynorsk ordboksmanuskript fra 1930-årene) og Etymologiregisteret - stadnamnarkivet.