Nygård bruer (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Nygård bru (Oslo))
Hopp til navigering Hopp til søk

Bruene ved Nygård er

Bruene ved Nygård i 1868. Hovedbanens gamle steinhvelvsbru bak kjørebrua, en fagverksbru i tre. Stua bak jernbanelinja tilhørte Nygård, og gårdens åker er tydelig avgrenset mot den teltkledte eksersisplassen Etterstadsletta i bakgrunnen.

to jernbanebruer, én gangbru og én bilbru over Alnaelva ved Nygård sør for Bryn stasjon. Gangbrua ble åpnet 16. mai 2011 som del av turveien i Svartdalen, den nedre delen av Alnastien (D10).[1] Fra gangbrua under vei- og jernbanebruene er det god utsikt til dette stykket bruhistorie.

Den første brua ved Nygård ble anlagt som del av Hovedbanen, og åpnet allerede i 1852. Det var trolig en trebru. Noen år senere ble den erstattet av en hvelvbru i stein. Brua er avbildet i 1900, kort før den ble revet.[2]

Sør for Hovedbanens bru ble det 1900 anlagt en bjelkebru i stål med steinkar som del av godslinja Loenga-Alnabrulinja. Den nye linja ble anlagt lavere i terrenget enn Hovedbanen. Brua er avbildet rett etter at den stod ferdig i 1900.[3] Synlige steinfundamenter under denne brua skriver seg sannsynligvis fra jernrøret som strakte seg fra dammen til Nygård fabrikker.

Ved århundreskiftet ble det besluttet å utvide Hovedbanen til dobbeltspor på strekningen fra Østbanen til Lillestrøm. I første omgang ble en provisorisk trebru reist nord for den gamle steinhvelvsbrua ved Nygård.[4] I 1901 ble hvelvbrua revet og erstattet med en dobbeltsporet bjelkebru i stål med steinkar.[5]

Referanser

Litteratur

Vann- og avløpsetatens visjonsplan

Friluftsetatens brosjyre om Alnastien

Jan Ove Brendens billedblogg