Nysturønningen (Vang gnr. 153/4)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nysturønningen er en tidligere eiendom som ved Ormsetergutua like nedenfor Ormseter. Grenser er idag usikre og drives av samme eier som området rundt

153/4 Nysturønningen Gjeldende matr.enhet.

Beliggenhet: mulig konflikt med 51/1 Gudmundspris.

Eier fra 2008: Ole Helge Aalstad

Fradelt 153/3 Nystuen 18.5.1849. Pantebok 2-942(??). Skd. dok. kopiert. > 51/1 Gudmundspris

Gammel grunnbok (logg inn): Grunnboksblader for Vang kommune pr. 1991, gnr 153, bnr 4

.........................................................................................................................................................

Skylddelingen:

Aar 1849 den 18de Mai var undertegnede tilstede paa gaarden Nystuen i Vang og de under samme gaard tilhørende 2 stykker Engesletter, hvilke er fraskilt fra hverandre med en Regselgade, og paa den ene af disse opført en Hølade, for ifølge Begjær at afholde en lovlig Skyldsætningsforretning over nævnte Engesletter der er frasolgt Garden Nystuen.

Hvorda: blev fremlagt Fogderiets opnævnelse af Laugrættesmændene af 14de f. mnd. hvilken følger nærværende Forretning in Originali.

Gaarden Nystuens Eier Ole Pedersen var tilstede og tilførte at han til Peder Larsen Holter har solgt de hans underliggende Engesletter, hvilke han begjærede ved nærværende Forretning skylddelt fra Gaarden.

Kjøberen af Engeslettene Peder Larsen var ligeledes tilstede og havde intet imot samme at erindre.

Laugrættet, der er nøie bekjendt med Størrelsen og Beskaffenheden saavel af den hele Gaard Nystuen som frasolgte Engesletter i Særdeleshed, trøstede sig til at bestemme, hvor stor Andeel af Gaardens Skyld, der forholdsvis bør paalægges disse.

Laugrættet befarede Aastederne og iagttog Eiendommenes Beliggenhed, Udstrækning og Beskaffenhed. Disse fraværende Engesletter grændser i Syd mod Braseth af Lindholt, i Sydvest mod Gudmundspris, i Vest mod en Havnegang af Lindholt, i Vest og Nord af Sandvold under Rabstad og mod Øst af Braseth under Blæstad.

Paa den hele Gaard Nystuen med indbefattede Engesletter kan Aar om annet fødes 1 Hest, 2 Fækreature, 4 Sauver; udsaaes 3 Tønder og 6 Sæk rug, hvorefter høstes 11 Tønder.

Agerlandet udgjør 12 Maal og Markalandet 9 Mælinger og 3 Maal, hvorpaa høstes 18 Læs Hø.

Til Gaarden hører Havnegang, ellers ingen særlig Herlighed.

Paa formeldte Engesletter Engesletter kan derimod Aar om andet fødes 1 Ko og 2 Sauver. Samme Engesletter omtrent 6 Mælinger og 3 Maal, hvorpaa avles Aar om andet 12 Læs Hø.

Som hidtil benyttet under Gaarden, befindes til Engesletterne ingen Havnegang, Skov eller andre Herligheder.

Efterat have befaret Eiendommene som anført, erklærede Laugrettet eenstemmig, at det ansætter de skyldlæggende Engesletter til 1/7 af hele Nystuen. Da nu bemeldte Gaard skylder 104 Skilling, saa vil i Overensstemmelse med det af os opgivne Forhold Engeslettenes Skyld blive 16 Skilling. Derimod bliver den igjenværende Deel af Gaarden Nystuen skyldende 88 Skilling.

Da ingen havde Forretningen videre at tilføie, blev samme sluttet, for senere af os at bekræftes i Retten.

Mikkel Bjørtomten, Jens Pedersen Kylgaarden m.p.p., Ole Skaalerud m.p.p., Jens Larsen Saugbroen m.p.p.