Bruker:Perhil

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Per Hillesund»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo Til Forbundet KYSTEN.jpg Denne brukeren er knyttet til prosjektet Tradisjonsbåtregisteret.


På båttur Foto: Per Hillesund

Mitt navn er Per Hillesund. Jeg er utdannet cand. philol med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo 1993. Jeg har vært ansatt som generalsekretær i Forbundet KYSTEN siden 1996 og har registrert meg her fordi vi har et samarbeidsprosjekt med Norsk Lokalhistorisk Institutt. Vi skal lage et register over båter av kulturhistorisk verdi på lokalhistoriewiki og jeg ønsker å prøve ut sidene og bli kjent med de muligheter som wikien gir.


Skriftlig arbeid

”Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.” En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009.

”Losvesenet og organiseringen av kysten på 1700-tallet.” Artikkel i ”Kystens veivisere 1” (2008 – 2009), utgitt av Kystverkmusea i samarbeid med Kystverket og Norsk Fyrhistorisk Forening.

”Mannsdominert losing”. Artikkel i tidsskriftet KYSTEN nr. 3, 2008.

”Grimstad by- og sjøfartsmuseum. Et forprosjekt av Grimstad bys museer.” Våren 2006.

”De aabne Liig-kiste – fortrængt – avskaffede!!” Artikkel i tidsskriftet KYSTEN nr. 5, 2003.

”Med los til land”. Artikkel i tidsskriftet KYSTEN, nr. 5, 2002.

Jubileumsnummer av tidsskriftet Bygdeungdommen i anledning Norges Bygdeungdomslags 50 års markering i 1996.

Diverse artikler og redigeringsarbeid i tidsskriftet Bygdeungdommen hvor jeg var prosjektmedarbeider i perioden mars - desember 1994.

”Kildemateriale om losvesenet i Norge før 1814”, Arkiv magasinet. Informasjon fra Riksarkivet 3/94.

”Losvesenet på 1700-tallet. En studie av losvesenet sentralt og lokalt de første 100 år.” Hovedfagsoppgave i historie ved Universitetet i Oslo, våren 1993.