Sekretariatet for registrering av faste kulturminner

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra SEFRAK)
Hopp til navigering Hopp til søk

Sekretariatet for registrering av faste kulturminner (SEFRAK) ble opprettet i 1973 for å organisere arbeidet med registrering av faste kulturminner. I 1988 ble det underlagt Riksantikvaren. Formålet var å registrere alle faste kulturminner eldre enn 1900, men i praksis har man konsentrert seg om bygninger.

Feltarbeidet ble avsluttet ved årsskiftet 1995/-96 og materialet omfatter ca. 500 000 objekter. Registreringen består av skjemamateriale, kartfesting, skisser og fotografier. Arbeidet med registreringen har vært faglig ledet av fylkeskonservatorene som også oppbevarer materialet (eller kopier av dette). I tillegg oppbevares materialet i den enkelte kommune der registreringen er foretatt. SEFRAK-materialet er tilgjengelig for alle. Databehandlingen av materialet er under avslutning og det er etablert samarbeid med Statens Kartverk om kopling av SEFRAK-registeret og B-delen av Kartverkets register for Grunneiendom-, Adresse- og Bygningsregister (GAB). Det nye registeret skal driftsettes høsten 1999. Statens Kartverk skal drive registeret, som etterhvert vil bli lagt ut på internett.

Utgående lenker

Nettside hos Riksantikvaren