Steinvika

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Steinvika ca. 1935

Steinvika som strekker seg fra Bogatangen til Skåtangen i det som var Egge kommune fram til Scheikomiteen innlemmet den i Steinkjer kommune, omfatter områder med tidligere dampsagbruk, husmannsplasser og oljetankanlegg, granskog og badestranda Paradisbukta.

Steinvika 1954

I 1935 ser vi at Norske Shell hadde plassert en oljetank i samband med brygga. I vest (nederst til venstre) ser vi Selvigbruket. Hollandplassen - over Selvigbruket er den husmannsplassen under Egge gård som vises best her, med klar avgrensing på det plassen fikk dyrke opp. Det er også mulig å se tufter etter Merakerbruket over "slipene" som ble brukt til å dra opp båter på innenfor "oljebrygga". Ellers er her nesten ingen bebyggelse, og at det mellom Steinvika og Lundelva kun er tett skog. Eggeskogen den gang, strakte seg fra Sørliplass (seinere innlemmet i Egge Museum) og Egge gård helt til Steinvika. Det er i Widerøe-samlingen som Steinkjer bibliotek administrerer at vi finner illustrasjonene til denne beretningen. Det spesielle med disse bildene er at de er tatt av Esso- og Shells tankanlegg med tilhørende områder. Hele Steinvika kommer veldig godt frem på disse bildene og vitner om endringer.

På bildet fra Steinvika i 1954 ser vi området fra Paradisbukta til Bommen. Helt til venstre ses Katteråsplassen med sin parsell dyrka mark. Badehusa som sto til midt på 1950-tallet bak Katteråsberget skimtes og. Innenfor ligger Selvigbruket med forholdsvis mye trelast oppstablet for avhenting. Norske Shell har montert tre nye tanker, en stor og to mindre. Til høyre for tankene ser vi cricket-banen som eksisterte i noen år. Lekteren oppdratt i flomålet ble brukt til å frakte flis.

Kilde