Undelstad (Asker gnr 49)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Undelstad (gård i Asker))
Hopp til navigering Hopp til søk
Undelstad
Alt. navn: Arnulfstaðir
Sokn: Asker
Kommune: Asker
Fylke: Viken
Gnr.: 49
Gateadresse: Undelstadtunet 25

Undelstad er gårdsnr. 49 i Asker kommune med adresse Undelstadtunet 25. Opprinnelig navn Arnulfstaðir av mannsnavnet Arnulf, dialektuttalen var /unnułsta/. Gården var kirkegods før reformasjonen. I 1647 var Norges kanslerembete hovedeier og presteembetet i Asker deleier. Brukeren het Jon. I 1727 fikk gårdens leilending Knut Eriksøn kjøpe statens eierpart. 1750–57 hadde bygdelensmann Ole Ellevsøn Høn gården.

Ole Larsen Løkenes, eier fra 1852, delte gården i 1859 slik at han selv fikk bruksnr. 49/3. Sønnen Martin Olsen solgte bruksnr. 49/1 til Lars Kristoffersen på Leangen i 1862. Han drev de to gårdene sammen inntil han solgte Leangen og flyttet til Undelstad ca. 1880. Fra 1890 var eierne oslofolk som drev gården med forpakter. 1917–22 eide agronom Gustav Capjon Winsnes gården. Han ble senere eier av Høn.

Gården ble fullstendig utparsellert til boliger fra slutten av 1950-årene til begynnelsen av 1970-årene. Gårdens våningshus er bevart sammen med et vanntårn som skulle skaffe gården trykkvann, bygd 1915.

I 1826 hadde gården 156 dekar innmark, 2 hester, 8 storfe og 8 sauer. Fra 1939 foreligger ingen oppgave.

Haugen

Bruksnr. 49/2, tidligere husmannsplass, ble skilt ut fra nr. 49/1 i 1846 og solgt til Mattis Olsen fra Koia. Navnet var opprinnelig Unnulstadhagen, men en hage (beiteområde) ble skrevet en hauge på dansk og derved ble navnet her, som mange andre steder, omdannet til haugen også i tale. Siste aktive bruker, Ivar Kristiansen Haugen, overtok bruket etter faren og drev gartneri og hagebruk fra 1921. Han hadde i 1939 55 dekar dyrket jord inkl. noe leid, 1 hest, 2 storfe, 6 griser og 120 høns. Hele eiendommen ble bebygd med boliger i 1960-årene, og brukets bebyggelse som lå i Orestien 1, 3 og 5 er borte.

Nedre (Østre) Undelstad

Bruksnr. 49/3, Undelstadveien 61, tidligere husmannsplass, ble skilt ut fra bruksnr. 49/1 i 1859. Også kalt Lille Undelstad. Enken etter Ole Larsen Løkenes solgte bruket til Jon Iversen Østre Asker i 1868. Gartner Fridtjof Normann på Øvre Båstad kjøpte det fra Østre Asker og overdro det til gartner Egil Ellingsen i 1921. Eiendommen ble utparselert til boliger i 1960- og 1970-årene. Brukets våningshus og driftsbygning (nå bruksnr. 49/189) danner en verdifull illustrasjon av bebyggelsen på et småbruk på 1800-tallet.

Husmannsplasser

Undelstad hadde de to husmannsplassene Unnulstadhagen (1762, se Haugen ovenfor) og Unnulstadenga, senere Nedre Undelstad (1825, se ovenfor).

Eksterne lenker


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Undelstad (Asker gnr 49) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8392617° N 10.4574648° Ø