Vangli (tettsted)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Vangli tettsted»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Vangli i Hamar kommune er definert som tettsted av Statistisk sentralbyrå. Er her benevnt som Blæstadgrenda og oppgitt med 419 innbyggere 1. januar 2021.

Vangli utviklet seg som tettbebyggelse over tid på eiendommene Helstad, Blæstad og Nuhus. Senere utvidelse mot vest er også på Ry. Det var beliggenheten ved riksvegen RV 100, nå, RV25, som gjorde dette til et attraktivt lokaliseringssted. Etableringene skjedde på begge sider av daværende riksveg. Allerede i 1950 var det registrert 74 fradelte eiendommer fra Helstad, Blæstad og Nyhus, de fleste beliggende i nåværende tettsted Vangli. Det spesielle er at disse 3 eiendommene sentralt på Vangli sognet til 3 ulike skolekretser, Farmen/Lovisenberg, Lunden og Kirkekretsen/Ridabu. Nå sogner hele tettstedet til Ridabu skolekrets.

Noen virksomheter her.

Det ble tidlig etablert endel virksomheter i Vangliområdet. Nevner noen her:

Vang sentral ble fradelt Helstad i 1905. (I krysset mellom RV 25 og Høyvangvegen) I 1946 solgte Vang telefoniforening Vang sentral til televerket. Sentralen ble nedlagt som manuell sentral i 1961 Nytt hus ble bygd her i 1974. (Kilde Bygdebok bind 2 side 496 og Minner ifrå Vang 2001 side 84)

I 1918 kjøpte Hedemarkens amtskommune Blæstad for å etabler en småbrukerskole her. Bortsett fra noen få år har det vært skolevirksomhet her siden. Er i dag en del av Høgskolen i Innlandet. I tillegg ble det i 2009 etablert Landbrukssenter her.

Det har vært 2 dagligvarebutikker på Vangli. Vang samvirkelag ble etablert i 1920 og startet da sin handelsvirksomhet på eiendommen Solhjem på Vangli. Butikken ble nedlagt for lenge siden og er nå solgt til privat barnehage. I tillegg drev Sverre Bolstad butikk på eiendommen Ekdal, rett nedenfor bensinstasjonen, i mange år. Han kjøpte eiendommen i 1935.

Bensinstasjonen er fortsatt et kjent landemerke på Vangli. Den ble etablert i 1938. Her var det også drosjesentral og sykkelverksted og salg av sportsartikler. Kommunens brannbil og brannsjef var også her. Dette viser at Vangli ble betraktet som et sentralt sted i Vang. Se Minner ifrå Vang 2002 side 92.

Bedehus var også et tilbud her. Allerede i 1907-1908 fikk en bygd bedehuset Bethel. Som mange av de andre bedehusene er Bethel nå ombygd til boliger.

Olaf Nilsrud Snekker- smie- og sveiseverksted var fra 1947 til 1972 en sentral bedrift i området. På det meste var det 12 ansatte. Bedriften ble senere drevet videre noen år av noen av de ansatte. Se minner ifrå Vang 2016 side 96

Vanglivegen var tidligere riksvegen (RV 100)fra Hamar til Elverum. Denne ble omlagt til syd for bebyggelsen ca 1960 og har nå betegnelsen RV-25. Dette var en nødvendighet for mer boligbygging i området.

Boligbygging Som en ser er mange av disse virksomhetene nå borte og Vangli er i hovedsak et langstrakt boligområde. Det var først etter at plan og bygningsloven kom på 1960-tallet at det ble en mer planmessig utbygging. Det har skjedd en gradvis utbygging i hele området etter annen verdenskrig. Østre del som er av Helstad var det området som ble tettbebygd først, stort sett fra 1945 til 1980. Vang kommune kjøpte 18 daa 1970 og delte ut tomter. Men på 1970-tallet kom det også reguleringsplaner som ikke minst ga flere boliger i Rysvea og Blæstadgrenda.

Senere kom det en mer samlet regulering i 1987 som ga muligheter for noe fortetting. Den sist boligrekka mot Bæstad med adkomst fra Høyvangvegen ble regulert i 2010.

Litratur og kilder

  • Diverse artikler i Minner ifrå Vang og bygdebok
  • Lokalkunnskap