lokalhistoriewiki.no:Bildeønskeliste

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Ukas bilde
19131222 TK FIX.png
Annonse i kristiansundsavisa Tidens Krav den 22. desember 1913: «Ophørs-Realisation! Da jeg fra Begyndelsen av Januar agter at slutte her i Byen, for helt at overlate den av mig drevne Forretning til min Søn, Herman Fischer, skal hele min curante Varebeholdning [...] væksælges til betydelig nedsatte Priser! For mest mulig at faa fordelt den store Juletrafik over de Dage, som er tilbage til Jul vil vi være Dem meget forbunden, om De kunde avse Tid til allerede nu at foretage Deres mulige Indkjøb!»
Det finst òg ei liste over artiklar vi ønskjer

Bildeønskelista er ei liste over bilde vi ønskjer på lokalhistoriewiki.no. Den inneheld både ei liste over bilde der ein kan skrive inn eigne ønskjer, og ei dynamisk liste over artikler der vi treng illustrasjonar.

I mange tilfelle kan det allereie vere bilde på Wikimedia Commons eller andre nettstader med frie bilde som kan lastast opp her. Om du finn eit slik bilde og ikkje veit korleis du lastar opp bilde, spør ein erfaren brukar.

Bilde vi ønskjer

For å legge til eit ønske, finn ein seksjon som passar og legg inn ei kort skildring av det du er ute etter. Finst ikkje ein passande seksjon, legg det under ymist eller opprett ei ny overskrift.

Bygningar

Kyrkjer

Skular

Dyr, fuglar og fisk

Kart

Personar

Planter og tre

Reiskap

Skip og sjøfart

Artiklar vi ønskjer illustrasjonar til

Denne lista blir automatisk oppdatert. For å legge inn ein artikkel går du til artikkelen og legg inn {{bildeønske}} nederst i artikkelen. Når eit ønske er oppfylt kan malen fjernast.