Wikiens artikkel nr 25 000, om Bølerlia, ble lagt inn i påsken av Stig Rune Pedersen. Vi gratulerer så mye! :)

Forside:Fosnes kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Gå til: navigasjon, søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Møre og Romsdal • Sør-Trøndelag • Nord-Trøndelag
Stjørdalen • Innherad • Namdalen
Høylandet • Overhalla • Fosnes • Namsos • Namdalseid • Flatanger • Vikna • Nærøy • Leka • Grong • Røyrvik • Namsskogan • Snåsa

Om Fosnes kommune
1748 Fosnes komm.png
Fosnes kommune ligger i Namdalen i Nord-Trøndelag. Kommunen grenser i nord mot Nærøy, i øst mot Høylandet og i sør mot Overhalla og Namsos.

Kommunen omfatter øya Jøa (55 km²), nordre del av øya Elvalandet og fastlandet østover på begge sider av det 29 km lange Salsvatnet. Store deler av Fosnes ligger vendt ut mot havet, og Jøa kystlag arbeider med å ta vare på kystkulturen i bygda.

Folketallet har stort sett vært synkende sia 1950. Med sine 669 innbyggere (2013) er Fosnes den tredje minste kommunen i Trøndelag.

Olav Duun var fra Fosnes.   Les mer ...

 
Smakebitar fra artiklar
<onlyinclude>
Ove C. Bugges gravminne på Klæbu kirkegård.

Ove Carlsen Bugge (født 19. juli 1822 på FosnesJøa i Nord-Trøndelag, død 1904) ble ansatt som lærer ved Klæbu seminar i 1842 som 20-åring. Bugge var svært godt likt blant studentene og ellers i bygda. Han virket som lærer i hele 33 år. Ove Bugge ble ofte benyttet i ulike lag og organisasjoner i Klæbu.

Han kjøpte gården Fjæremssvån i 1852, og solgte den i 1869. Han bodde sine siste år på Halsetbakken. Ove Bugge giftet seg i 1843 med Ane Arntsdatter (1811-1878), og de fikk seks barn sammen:

  • 1. Carl født i 1844.
  • 2. Albertine Sophie født i 1845. Hun drev landhandel og poståpneri på Halsetbakken.
  • 3. Arnold født i 1847.
  • 4. Anne Catrine født i 1848.
  • 5. Karoline født i 1851.
  • 6. Marie født i 1854.

Seminarlærer Ove C. Bugge har et gravminne som er en bauta. Den er svært høy, og smal. Bautaen er grovhogd, bortsett fra selve flaten for tekst. Det er en kort tekst for bare han og kona Ane. Gravminnet er plassert i sørøst på kirkegården, og like ved det området som prester, kirketjenere, gravere, organister og andre med tilknytning til kirkelig virksomhet ligger begravet. Bautaen står øst for inngangen til Klæbu- kirkens sakristi.

Kirkerundskrivet T3/2000 beskriver hvilke og hvorfor enkelte gravminner skal bevares. Bautaen til seminarlærer Ove Bugge er foreslått bevart ut fra både gravminnets form og egenart, og historien omkring Bugge.

Kilder og litteratur


Jøa kystlag er en frivillig kulturvernorganisasjon som har som formål å ta vare på kystkultur og historie. Lagets hovedparole er vern gjennom bruk. Jøa kystlag har vel 75 medlemmer, vår hovedaktivitet er bruk og vedlikehold av M/K Straumingen. Laget er lokallag i Fosnes og Namsos kommune for den landsomfattende organisasjon Forbundet KYSTEN, som har over hundre kystlag og ca. 10.000 medlemmer. Laget ble etablert i 2008.   Les mer …

Aleksander Holmstad - yngre utgave
Foto: Olaf Andreas Simonnæs, Namsos
Aleksander Holmstad, (født 30. september 1879 i Straumen i Fosnes, død 28. juni 1961 i Kvam i Nord-Trøndelag) var en gardbruker som i utgangspunktet var eslet til å bli en havets mann. Da han kom til innlandskommunen Stod i 1922, ble det likevel bruk for hans kunnskaper om sjølivet. Seinere ble han en av de gode pådrivere for å få forbrukerkooperasjonen opp å stå igjen blant sine nye sambygdinger i Kvam.Han gjorde innherredsbygg av seg i 1922. Etter dette var han bare korte turer på besøk hos familien i Straumen. Da tok han på seg mørkdressen sin og skipperlua, og tok bussen til Fosnes. Aleksander kom til Stod hvor han fikk arbeid som skipper på D/S «Bonden», tilhørende Snaasen dampskibssamlag, og som gikk i fast rutetrafikk over Snåsavatnet fram til i 1926. Etter ei stund fant han fram til Berthe Vennes fra Veines på Kvamssida. De satte bo på et lite småbruk på Stod-sia.Butikken til M. O. Schjei brant ned i 1942. Han så ikke råd for å bygge opp igjen det som i sin tid hadde starta som bygdas første samvirkelag i 1877; Kvam Forbrugsforening. Da så freden kom, fikk Aleksander det for seg at det skulle bygges opp nytt forbrukersamvirke i bygda. Det klarte han; riktig nok ikke helt alene, men etter mange tunge tak, noe framgang og litt motgang, men i godt samvirke med andre sto Kvam Samvirkelag der; omtrent på samme plassen som M. O. Schjei sitt landhandleri hadde stått. Aleksander ga seg ikke med det; han ble også lagets første styreformann, en posisjon han hadde til i 1950 da Kalf Aune overtok stafettpinnen. Dette laget eksisterer fortsatt i 2013 – fra 2004 som en avdeling under Coop Steinkjer, det som i sin tid het Samvirkelaget Steinkjer. Bygdelaget aksjonerer for å bevare «Coop`en», som de ser som en viktig livsnerve i bygda. Mon ikke Aleksander ville ha vært en drivende kraft i et slikt arbeid?   Les mer …

Flaggpryda «Arne Longva» vert her sjøsett. Etter sjøsetting skal båten ligge ved kaia å få om bord barlasten. Då vert også dei siste tinga ordna, og båten skal prøvekøyrast.
MB «Arne Longva» M-25-S. Kjennesignal: LDNX. L/L Vik Båtbyggeri i Høydalen bygde denne båten i 1955 for Leiv Longva, Gjerdsvika. Seinare fekk båten namnet «Straumingen». Båten er nærast kopi av «Nybør» som var bygd året før. Skilnaden ligg stort sett i litt slakkare akterende, altså ikkje fullt så rund som «Nybør». Med det skulle han sleppe sjøen lettare, og var også enklare å «hude». Trematerialene til «Arne Longva» kom frå Bjørkedalen i Volda kommune. På den tid var det ikkje veg til Høydalen, det var biltransport frå Bjørkedalen til Straumshamn. Der vart det lasta om bord på båt for frakt til Høydalen. «Arne Longva» vart ferdig og levert i slutten av desember i 1955.   Les mer …

 
Sjå óg
 
Eksterne ressursar
Forside:Fosnes kommune/Eksterne ressursar
 
Kategoriar for Fosnes kommune
Ingen underkategorier.
 
Mest lest
Personlige verktøy
Navnerom

Varianter
Handlinger
Avdelinger
Forsider
Verktøy