Hoel landhandleri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Butikken var de siste åra med i kjeden Nærmat.
Foto: Trond Nygård (2011)

Hoel landhandleri, til daglig kalt Ho(e)lsbutikken, er en nedlagt dagligvareforretning i Kolbu i Østre Toten. Den tidligere butikken ligger ved Holsgardene, på vestsida av Kolbulinna. Alt i 1875 starta Peter Martin Evensen Schonhowd (født 1847) et landhandleri på Sørgarden Hol, som den gangen lå i ei klynge med de andre Holsgardene. De siste innehaverne var Karen og Jonas Hoel, som dreiv fra 1956 til 1996. Hoelsbutikken var det siste landhandleriet i Kolbu, hvis en ser bort fra Samvirkelaget i tettbebyggelsen på Lund.

Tidlig historie

Den eksisterende butikkbygningen ble satt opp av Nils Bjerke på slutten av 1800-tallet.
Foto: Trond Nygård (2011)

Peter Schonhowd dreiv butikken i ti år, fra 1875 til 1885. Da tok Nils Bjerke (1843-1915) over. Bjerke satte opp den nåværende butikkbygningen på Hol, og kjøpte også en av Bjørke-gardene (Bjerke, bnr. 7). Handelsfullmektig under både Schonhowd og ham var Bernt Laurits Schonhowd (1857-1894), en yngre bror av Peter Schonhowd.

I 1894, etter at Laurits Schonhowd døde, begynte Gustav Tandsæther (f. 1881) som lærling hos Nils Bjerke. Han ble etter hvert handelsfullmektig, og i 1905 kjøpte han butikken av Nils Bjerke, som i stedet bygde opp garden Søndre Alstad ved Lena[1]

Tandsæter dreiv Hoelsbutikken i hele 38 år, til 1944. Fra 1936 til 1940 hadde han også butikken Fossheim landhandleri i Potteridalen, cirka 3 kilometer lenger nord, og dreiv denne som filial under Hoelsbutikken.

Tandsæters butikk på Hol ble overtatt av Aleksander Koslaaff fra Berlevåg, som hadde landhandleriet fram til 1956.[2]

Brevhus og fryseri

Hoelsbutikken i A. Koslaaffs tid, på slutten av 1940-tallet. Postskilt og -kasse skimtes (uskarpt!) til venstre for inngangsdøra. Foran står Koslaaffs datter, Aud. Ukjent fotograf.
Jonas og Karen Hoel leide ut frysebokser. Anlegget var av fabrikatet Kelvinator.
Foto: Trond Nygård (2011)
Jonas og Karen Hoel kjøpte butikken av Koslaaff, og skulle bli de siste kremmerne her. Ekteparet Hoel møtte etter hvert sterk konkurranse, særlig fra kjedebutikkene i de større tettstedene.

En av overlevelsesstrategiene til landhandlerier som Hoel var å satse på binæringer, slik at butikken ble et grendesentrum. Mange små bygdebutikker hadde f.eks. postfunksjoner. Alt i 1936 ble brevhuset 2848 Østre Kolbu lagt til Hoelsbutikken. Kremmerne Tandsæter, Koslaaff og Karen Hoel var alle ansatt som brevhusbestyrere. Brevhuset ble nedlagt i 1971.[3]

Etter at brevhuset ble nedlagt, fortsatte Hoelsbutikken å være et sentrum for Holsgrenda. Jonas og Karen Hoel hadde også bygd fryseri. I likhet med mange andre landhandlere leide de ut frysebokser der folk fra nabolaget kunne oppbevare matvarer. Så seint som på 1990-tallet var det noen som ennå ikke hadde kjøpt fryser hjemme og fortsatte å leie boks av Hoel. Jonas Hoel forteller at det på slutten bare var tre-fire bokser som var i bruk, og kostnadene med å drive fryseanlegget oversteig nok inntektene.....[4]

En siste overlevelsesstrategi var å kjempe mot kjedene med deres eget våpen, nemlig å gå inn i en kjede sjøl. Hoel landhandleri ble med i kjeden Nærmat, en sammenslutning av små nærbutikker. Jonas og Karen Hoel holdt stand til 1996. Da hadde de drevet i 40 år, to år lenger enn Tandsæter. Ekteparet Hoel bort fortsatt (2011) i 2. etasje i butikkbygningen. Store vindusruter og Nærmat-logoen vitner om at det har vært forretning i huset.

Referanser

  1. Hol søndre i folketelling 1900 for Vestre Toten herred fra Digitalarkivet.
  2. Totens bygdebok III, s. 651.
  3. Bråstad 1997, s. 189.
  4. Muntlige opplysninger fra Jonas Hoel, 28. juli 2011.

Kilder og litteratur