Leksikon:Teigblanding

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Teigblanding. Uttrykket ble innført i utskiftningsloven 1882, tidligere gikk det inn under «fellesskap i jord og skog». Vanlige dialektord har vært teigbytte, teigskifte. Teigblanding brukes når hvert gårdsbruk består av flere særskilte jordstykker (teiger), og disse ligger om hverandre, slik at gårdsdriften blir hemmet. Teigblanding har vært mest utbredt i innmark, og innebar i ytterste konsekvens at hvert bruk fikk sine andeler i hver av gårdens mange åkrer. Systemet var særlig utbredt på Sørlandet, Vestlandet og i Nordland; på en gård med 15 brukere ble det registrert over 1100 teiger. Teigblanding er så godt som opphevet gjennom utskiftning (se dette). Et rikt materiale om teigblanding er innsamlet ved Instituttet for sammenlignende kulturforskning. K.J.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.