Brannposten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Brannposten er Bergen brannvesen sitt interne informasjonsorgan. Internavisen kom for første gang ut i 1997 som erstatning for videoavisen, da denne ble sett på som en mer krevende måte å få ut informasjon til ansatte på. Avisen var på to sider (1 A-4 ark), og skulle komme ut minst hver 14. dag. Brannposten inneholder informasjon fra ledelsen, informasjon fra avdelingene, fra de forskjellige kontorene og fra de ansatte. Brannposten opphørte i 2002 da en gikk over til å bruke intranett som forum for informasjon til de ansatte, og ble da en integrert del av intranettet.

Hvor

En finner eksemplarer av Brannposten i Bergen Brannvesen sitt arkiv. Arkivet er oppbevart ved Bergen Byarkiv.

Litteratur:

Artikkel i Bergen Byarkiv sitt oppslagsverk oVe skrevet av Kristine Tvedt Brekke


Bergen byarkiv logo.jpg Brannposten er basert på en artikkel publisert eller bearbeidet av medarbeidere ved Bergen byarkiv og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Se også Forside:Bergen byarkiv.