Erik Andreas Børresen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Erik Andreas Børresen.
Foto: Ukjent/Drammen byleksikon.

Erik Andreas Børresen (født 17. september 1785 på Bragernes i nåværende Drammen kommune, død 14. januar 1860 samme sted) var skipsreder, grosserer og stortingsmann, en av de mest kjente samfunnsaktørene i Drammen i sin tid. Det meste av sin formue testamenterte han til allmennyttige formål.

Familie

Erik Børresen var sønn av skipper Lars Børresen (1753-1810) og Karen Flor Robsahm (1764-1825), og ble gift i 1813 med Anne Hermine Schioldborg (1791-1855).

Liv og virke

Byste av Erik Børresen ved Børresen skole i Drammen, utført av Christopher Borch.

Erik Andreas Børresen dro tidlig til sjøs. Under Napoleonskrigen 1807-1814 var han månedsløytnant og fikk kommando over kanonbåten Teje.

Etter krigen startet Børresen handel over Nordsjøen med bjelker og trelast til England, Skottland og Holland. Han etablerte seg som grossist innen trelasthandel i Drammen, og skaffet også egne skip. I 1829 ble briggen Sophie, hans første norskbygde skute, sjøsatt ved Svelvik. I 1830-årene bygde han flere skuter på Verket i Hurum. Senere etablerte han sitt eget verft på Bragernes, som lå ved enden av gata som bærer hans navn i Drammen i dag.

Det var rederivirksomheten Børresen etter hvert konsentrerte seg om, og i 1840-årene var han blant landets største redere. I 1840 rundet hans brigg Preciosa Kapp Horn som første norske skute, og 1849-1852 seilte briggen Sea Gull jorden rundt. Børresens skip var de første norske som seilte på Kina.

Børresen deltok i lokalpolitikken som en av Drammens «eligerede menn» 1826-1832, og ble valgt til Stortinget i 1827. På det overordentlige Storting i 1828 fikk han ikke møte på grunn av sin befatning med en underslagssak. Børresen var varamann i 1836 og ble valgt som fast representant til stortingssamlingen 1845, men frasa seg da plassen på grunn av sykdom.

Børresen ble i 1839 valgt til det første styret i Drammen børs.

Erik og Anna Børresens ekteskap var barnløst. I sitt testament fra 1857 gav Børresen en betydelig sum til opprettelse av en oppdragelsesanstalt for barn, Erik Børresens Stiftelse. Anstalten ble ødelagt i bybrannen 1866, men med renter av forsikringspengene ble det etablert et barnehjem, som senere ble skole med hans navn; Børresen skole (Hauges gate 100).

Ettermæle

Erik Andreas Børresen er gravlagt på Bragernes kirkegård i Drammen.

I sin artikkel om Erik Andres Børresen i Norsk biografisk leksikon beskriver Geir Helgen ham slik (utdrag):

Børresens høyreiste, kraftige skikkelse og et soignert ytre gav ham på folkemunne tilnavnet “Kong Erik”. Han var en utpreget self-made man, som ofte svarte på spørsmål med: “Spør deg selv, det gjør jeg.”

Erik Børresens allé (tidligere Erik Børresens vei) på Bragernes i Drammen fikk navn etter ham i 1869.

En byste av ham står utenfor Børresens skole, tidligere Erik Børresens Stiftelse, utført av Christopher Borch.

Erik Børresen er gravlagt på Bragernes kirkegård i Drammen.

Kilder og referanser