Forside:1814 sett nedenfra

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Om 1814 sett nedenfra
1814 - Historien sett nedenfra er et prosjekt hvor Norsk lokalhistorisk institutt med støtte fra Norges forskningsråd har utarbeida en bibliografi over artikler, bøker og bokkapitler som omhandler historien om hendelsene i 1814 sett fra et lokalt perspektiv. Elin Myhre har utarbeida en bibliografi som presenterer over 300 tekststykker med forklarende kommentarer.

Tanken bak prosjektet er å lage en oversikt over litteratur som kan belyse spørsmål omkring hvordan den demokratiske prosessen fungerte på lokalt og regionalt nivå, i en befolkning som aldri hadde opplevd annet enn å få avgjørelser servert ovenfra. Å forstå hvordan dette kunne fungere lokalt kan også gi en bedre forståelse av helheten på nasjonalt plan.

Tekstene som er samla i biografien har stor spennvidde, som mer eller mindre panegyriske skrifter om den lokale Eidsvollsmannen, biografier av Eidsvollsmenn som har vært ukjent for de fleste, skrifter om nødsårene og krigen i 1814 og så videre.   Les mer ...

 
Historien om 1814 sett nedenfra - Jens Johan Hyviks introduksjon til den lokalhistoriske biografien
Adgangstegn til Riksforsamlingen på Eidsvoll, utstedt til Ole Olsen Evenstad fra Stor-Elvdal.
En fyldigere versjon av denne artikkelen er publisert i Heimen. Tidsskrift for lokal og regional historie, nr 3. 2014, bind 51, s 195-207.

Utarbeidelsen av en lokalhistorisk 1814-bibliografi er et prosjekt som på mange måter burde vært gjort før. «Alle» har vist at 1814 har blitt behandlet i den lokal- og regionalhistoriske litteraturen, men ingen har visst hva som egentlig eksisterer av lokalhistorisk 1814-litteratur og hva den kan tilføre historiefaget og vår oppfatning av 1814. Nå vet vi langt mer, selv om man med arbeidet som er gjennomført på langt nær er kommet i mål og det utvilsomt fremdeles finnes uoppdagede gullkorn.

Her vil jeg først vise i hvilken grad lokale og regionale perspektiv har vært en del av historiefortellingen om 1814. Deretter vil jeg kort gjøre rede for noen sentrale prinsipper som har ligget til grunn for utarbeidelsen av bibliografien og peke på noen hovedtendenser i materialet som er gjennomgått.   Les mer ...

 
Bibliografien
Tittelblad fra Moer Korens dagbøger, utgitt 1915.
 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for 1814 sett nedenfra
 
Mest lest