Bibliografi:1814-kapitler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
1814 sett nedenfra - kapitler
Artikkel Tittel på kapittel Forfatter av kapittel Forfatter redaktør av bok Sider for kapittel Del av (boktittel) Utgivelsesår Inngår i (serie/flerbindsverk) Bind nummer
1807-1814. Voll-sokningar i krig mot Sverike og mot England
1814 (Bergen)
1814 (Feiring i Eidsvoll)
1814 (Nord-Odal og Sør-Odal)
1814 (av Edvard Bull: Eidsvoll Bygds Historie)
1814 (av Eyvind Lillevold: Trysilboka)
1814 (av Eyvind Lillevold: Vinger og Eidskog)
1814 (i Bodin)
1814 (i Ofoten)
1814 (i Rakkestad)
1814 (Åmot)
1814 -- et begivenhetsrikt år
1814 i Alta
1814 i Farsund
1814 i Molde
1814 og Gjerdrum
1814 og Valget i Overhalla
1814 – et skjellsettende år
Amtmend og Soldater fra krigens tid 1808-14
Atten fjorten
Av sidste aarhundredes historie
Bergenserne og 1814
Brev frå garnisonen
Byfogd Wulfsberg reiser til Eidsvoll og Moss som hovedstad
Bøndene og avgjerdsprosessen
Bønder i bygdestyre og riksforsamling
Carl Johans felttog i 1814 og 1814 og videre perspektiver
Christiania i 1814
Da napoleonskrigene førte død, dramatikk og skogsdrifter inn over Fersdalen og Kongelig sjarmoffensiv overfor opprørske meråkerbygger
Da svenskene skjøt tvers igjennem prestegårdshusene
De første åra
Deltagere i krigen 1814
Deltakelse i det offentlige og kommunale liv
Den grunnlovgjevande forsamlinga på Eidsvoll 1814
Den svenske beleiring i 1814
Det historiske året 1814
Det høytidelige valg
Det løynde Noregs røyst
Det tumultuariske optrinn 1814
Døm som låg ute i ofredsårom 1807-1814
Eidsvoldsmannen
Eidsvoldsmennene
Eidsvollsmenn og stortingsmenn
Eidsvollsmenn – stortingsmenn – sølvskatt
Et nytt og bedre hundreår?
Etter krigen
Fedafolk på Stortinget
For fridom og fedraland
Forsvar og frihetsverk
Forsvarsvæsen. Deltagelse i Krig. Officerer. Soldater
Fra 1814 til 1837
Fra bygdas styre og stell
Fra embetsstyre til folkestyre (1800-1837)
Fra kanonbaatkrigen 1807-1814
Fra krigen (1807) til formandskapsloven (1837)
Fraa Ofre's-aarom
Fred
Frederikshald i 1814
Fredrikstad og de politiske begivenheter i 1814 og Okkupasjonstid
Fridomsåret
Frigjeringsåret 1814
Frøninge som va ute i ofredsti'e
Fuldmagt til Hedrums valgmænd i 1814
Gjennom krig og ufredsår
Gjorde nordlendingene svensker av seg i 1814? (Vega)
Hammerfest i fiendevold
Hedalens krigsmenn
Hjørundfjord i hardåra 1807-1814
Holmestrands stortingsrepresentanter
Hovedstaden
Hundreåret 1814-1914
Hvalerøene besettes
I 1814
I det nye Norge
I en ny stat
I krig og fred
I krigens skygge
Innfallet i 1814 og Eidsberg etter Eidsvoll
Karlsøyværingene og Eidsvollverket
Kongebesøg, Strilekrigen og Krigsaarene 1807-1814
Krig, konjunkturer og nød 1801-1814
Krig og forsvar
Krig og fred
Krig og fred i 1814
Krig og hardår
Krig og hungersår. 1807-1814
Krig og naud 1800-1814
Krig og nød
Krig og nød 1807-1814
Krig og nød – 1807-1814
Krig og okkupasjon. 1807-15
Krig og uår (Askim)
Krig og uår (Glemmen i Fredrikstad)
Krigen fra 1807-14
Krigen i 1814 (Stjørdal)
Krigen i Rakkestad 1814
Krigene i 1808 og 1814
Krigens tid. Frihetsåret
Krigsbegivenheder
Krigsår, nødsår, fred og selvstendighet (1807-1814)
Krigsårene 1807-1814
Krigsåret 1814
Krise og nød
Kristiania i grundlovsaaret
Larvik i krigsaarene 1807-1814
Litt omkring 1814
Mandal i det fri Norge
Med ny selvbevissthet
Mot selvstyre
Napoleonskrigane og naudsåra
Napoleonskrigene
Nasjonalt sjølstende og innabygds krig
Nesnaværingene stemmer på regjeringsreform
Nordli
Nødsår og krig (Kråkerøy)
Nødsår og krig (Sarpsborg)
Nødsår og krigstid og Fred – problemer og forhåpninger
Nødsårene 1807-1814 og Det høytidelige valg
Om Stemningen i Christiania
Omkring 1814 (Jæren)
Omkring 1814 (Tjølling)
Opptøyene i 1814
Politikk på høyt plan
Politiske liv og stortingsval
Prinsen møter bygd i krise
Rettsvesen. Embeds- og ombudsmenn
Rolvsøy-folket på 1800-tallet
Røyken i 1814
Soldatar i ufredsåra 1807-14
Stemningen i Bergen 1814
Stemningen i Christianssand 1814
Stemningen i Throndhjem i 1814. C. Falsens Brev
Stortingsmænd
Styre og stell
Styre og stell, kirke, opplysning
Tjølling i krig og krise
Trange tider 1814-1837
Trekk fra bygdens historie fra 1660-1814
Trøndelag – en del av det nye Norge
Tysnesingane med bergenhusingane mot svensken og Kring 1814
Ufredsaari 1807-1814
Ullensaker militære historie og Stortingsmenn
Under grunnloven av 1814
Unionsoppløysing med Danmark og norsk grunnlov
Valg til riksforsamling og storting m.v.
Valget til Eidsvold
Valgmænd. Politiske Bevægelser
Valgmænd 1814-1885
Valgmænd i Sandeherred 1814-95
Ved et rikspolitisk skille
Årene 1800-1814
Året 1814 (Aure på Nordmøre)
Året 1814 (Frosta)
Året 1814 (Herøy på Sunnmøre)
Året 1814 (Hægeland)
Året 1814 (Larvik)
Året 1814 (Øvrebø)
Året 1814 – et merkeår i Kristiansands historie
”Husfædrene” vel utsendingar til Eidsvoll