Bibliografi:1814-kapitler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
1814 sett nedenfra - kapitler
Artikkel Tittel på kapittel Forfatter av kapittel Forfatter redaktør av bok Sider for kapittel Del av (boktittel) Utgivelsesår Inngår i (serie/flerbindsverk) Bind nummer
1807-1814. Voll-sokningar i krig mot Sverike og mot England 1807-1814. Voll-sokningar i krig mot Sverike og mot England (se også Bautasteinane) Asbjørn Sæbø Voll bygdesogenemnd 302-367 (og 367-373) 1979 1
1814 (Bergen) 1814 Sverre Steen Sverre Steen 197-207 1969
1814 (Feiring i Eidsvoll) 1814 Aage Lunde 128-132 1983 1
1814 (Nord-Odal og Sør-Odal) 1814 Birger Kirkeby Birger Kirkeby 434-436 1966
1814 (av Edvard Bull: Eidsvoll Bygds Historie) 1814 Edvard Bull 314-325 1961 1:2
1814 (av Eyvind Lillevold: Trysilboka) 1814 Eyvind Lillevold Eyvind Lillevold 127-130 1963 4
1814 (av Eyvind Lillevold: Vinger og Eidskog) 1814 Eyvind Lillevold Eyvind Lillevold 233-248 1965
1814 (i Bodin) 1814 Knut Moe Knut Moe 272-274 1961 1.1.
1814 (i Ofoten) 1814 Magnus Pettersen 58-61 1992 2
1814 (i Rakkestad) 1814 (og de følgende kapitlene) Aage Lunde Aage Lunde 562-575 1990 2
1814 (Åmot) 1814 Eyvind Lillevold 247-257 (del av kapittel) 1973 3
1814 -- et begivenhetsrikt år 1814 -- et begivenhetsrikt år Ulf Grøndahl 324-326 (siste del av hovedkapittel) 1989 2
1814 i Alta 1814 i Alta (underkapittel) Jens Petter Nielsen 331-333 1990 1
1814 i Farsund 1814 i Farsund og Kapertiden 1807-1814 Olav Arild Abrahamsen og Torbjørn Larsson-Fedde 258-271 1997 1
1814 i Molde 1814 i Molde Niels de Seve Niels de Seve 394-400 1962 1
1814 og Gjerdrum 1814 og Gjerdrum Birger Kirkeby 375-377 1982 3
1814 og Valget i Overhalla 1814 og valget i Overhalla Gunnar Groven 308-310 og 310-314 1968 5
1814 – et skjellsettende år 1814 – et skjellsettende år Audun Dybdahl Audun Dybdahl 393-398 1990 1
Amtmend og Soldater fra krigens tid 1808-14 Amtmend og Soldater fra krigens tid 1808-14 (to kapitler) O. Olafsen O. Olafsen 553-555 og 596-603 1926 1
Atten fjorten Atten fjorten Birger Kirkeby 580-581 1971 4
Av sidste aarhundredes historie Av sidste aarhundredes historie (første del av kapitlet) E. Viker August Steinhamar 112-116 1914
Bergenserne og 1814 Bergenserne og 1814 og Kornmangel og oppløp Egil Ertresvaag Egil Ertresvaag 30-40 og 27-30 1982 3
Brev frå garnisonen Brev frå garnisonen (og de følgende kapitlene: Til svenskegrensa og Soldatane vender heim) Anders Haugland 99-101 1998 6
Byfogd Wulfsberg reiser til Eidsvoll og Moss som hovedstad Byfogd Wulfsberg reiser til Eidsvoll og Moss som hovedstad (to kapitler) Nils Johan Ringdal Nils Johan Ringdal 256 og 257-258 1989 2
Bøndene og avgjerdsprosessen Bøndene og avgjerdsprosessen og Ein sårbar strileøkonomi (to kapitler) Atle Døssland Atle Døssland og Karl Egil Johansen 20-21 og 21-22 1999 4
Bønder i bygdestyre og riksforsamling Bønder i bygdestyre og riksforsamling Harald Winge Liv Martinsen og Harald Winge 378-379 1983 1
Carl Johans felttog i 1814 og 1814 og videre perspektiver Carl Johans felttog i 1814 og 1814 og videre perspektiv (to kapitler) Knut Dørum 119-125 1999 2
Christiania i 1814 Christiania i 1814 Ludvig Daae Ludvig Daae 358-398 1871
Da napoleonskrigene førte død, dramatikk og skogsdrifter inn over Fersdalen og Kongelig sjarmoffensiv overfor opprørske meråkerbygger Da napoleonskrigene førte død, dramatikk og skogsdrifter inn over Fersdalen og Kongelig sjarmoffensiv overfor opprørske meråkerbygger Bjørn R. Krogstad 311-319 og 319-325 2002 1
Da svenskene skjøt tvers igjennem prestegårdshusene Da svenskene skjøt tvers igjennem prestegårdshusene L. O. Larsen, Gun. O. Storheier og Helge Harlem L. O. Larsen, Gun. O. Storheier og Helge Harlem 64-65 1937
De første åra De første åra (første del av kapitlet) John Rønningen John Rønningen 137-138 1985 3
Deltagere i krigen 1814 Deltagere i krigen 1814 Hans Hegna 174-176 1957
Deltakelse i det offentlige og kommunale liv Deltakelse i det offentlige og kommunale liv (første del av kapitlet) Harald Bakke Harald Bakke 11-16 1953 2
Den grunnlovgjevande forsamlinga på Eidsvoll 1814 Den grunnlovgjevande forsamlinga på Eidsvoll 1814 Johannes Gjerdåker Johannes Gjerdåker 26 1990 1
Den svenske beleiring i 1814 Den svenske beleiring i 1814 O. Forstrøm O. Forstrøm 1-10 1990 (1915) 2
Det historiske året 1814 Det historiske året 1814 Olav Kolltveit Olav Kolltveit 84-86 1977 2
Det høytidelige valg Det høytidelige valg John Rønningen 153-156 1994 3
Det løynde Noregs røyst Det løynde Noregs røyst Jostein Nerbøvik Jostein Nerbøvik 211-221 2004 4
Det tumultuariske optrinn 1814 Det tumultuariske optrinn 1814 (og følgende kapitler) John Ragnar Myking John Ragnar Myking 263-274 1990 2
Døm som låg ute i ofredsårom 1807-1814 Døm som låg ute i ofredsårom 1807-1814 (del av kapittel) Tor Ile Tor Ile 114-121 1980 4
Eidsvoldsmannen Eidsvoldsmannen Birger Johannessen og Henrik J. Sandstad 293-295 1995
Eidsvoldsmennene Eidsvoldsmennene Per Øivind Klingan Widar Bruerberg og Per Øivind Klingan 86 2002
Eidsvollsmenn og stortingsmenn Eidsvollsmenn og stortingsmenn (deler av kapitlet) Sigurd H. Unneberg H. Blom Svendsen 66-69 og 71-74 (to avsnitt) 1963 2.2
Eidsvollsmenn – stortingsmenn – sølvskatt Eidsvollsmenn – stortingsmenn – sølvskatt Anders Skrondal Anders Skrondal 245-247 1961 2
Et nytt og bedre hundreår? Et nytt og bedre hundreår? (del av kapitlet) Odd Solhaug Odd Solhaug 58-60 1979
Etter krigen Etter krigen (Sande i Møre og Romsdal) Bjarne Rabben 279-282 1978 4
Fedafolk på Stortinget Fedafolk på Stortinget Margit Løyland 320-322 1999
For fridom og fedraland For fridom og fedraland (del av kapitlet) Olav Stranna 570-583 (del av kapittel). 1925 2
Forsvar og frihetsverk Forsvar og frihetsverk Nils A. Ytreberg Nils A. Ytreberg 200-220 1946 1
Forsvarsvæsen. Deltagelse i Krig. Officerer. Soldater Forsvarsvæsen. Deltagelse i Krig. Officerer. Soldater O. Olafsen O. Olafsen 237-238 (del av kapitlet) 1907
Fra 1814 til 1837 Fra 1814 til 1837 Kåre Rudjord Kåre Rudjord 534-538 1992 3
Fra bygdas styre og stell Fra bygdas styre og stell Arne Gallis Arne Gallis 371-373 1975 1
Fra embetsstyre til folkestyre (1800-1837) Fra embetsstyre til folkestyre (1800-1837) Jørn Sandnes Jørn Sandnes 35-38 (første del av kapitlet) 1960 2
Fra kanonbaatkrigen 1807-1814 Fra kanonbaatkrigen 1807-1814 Johannes Schiøtz Lorens Berg 249-258 1920
Fra krigen (1807) til formandskapsloven (1837) Fra krigen (1807) til formandskapsloven (1837) Edv. Bull Edv. Bull 309-312 (del av kapitlet) 1918
Fraa Ofre's-aarom Fraa Ofre's-aarom og Magtuge kare Ivar Kleiven Ivar Kleiven 272-288 og 289-314 Lesja og Dovre. Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen 1923
Fred Fred Astri Andresen Astri Andresen 55-56 1994 2
Frederikshald i 1814 Frederikshald i 1814 H. P. S. Krag [Hans Peter Schnitler Krag] H. P. S. Krag 84-118 1859
Fredrikstad og de politiske begivenheter i 1814 og Okkupasjonstid Fredrikstad og de politiske hendinger i 1814 og Okupasjonstid (to kapitler) Martin Dehli Martin Dehli 169-183 og 183-199 1964 2
Fridomsåret Fridomsåret Harald Hveberg Harald Hveberg 307-309 1948 1
Frigjeringsåret 1814 Frigjeringsåret 1814 (avsnitt i kapittel) Per Sandal Per Sandal 33-34 1979 2
Frøninge som va ute i ofredsti'e Frøninge som va ute i ofredsti'e Ivar Kleiven Ivar Kleiven 185-192 1930
Fuldmagt til Hedrums valgmænd i 1814 Fuldmagt til Hedrums valgmænd i 1814 Lorens Berg Lorens Berg 134 1913
Gjennom krig og ufredsår Gjennom krig og ufredsår (del av kapitlet) Olav Spydevold 79-92 1956
Gjorde nordlendingene svensker av seg i 1814? (Vega) Gjorde nordlendingene svensker av seg i 1814? og Det 1. overordentlige Storting (to kapitler) Haakon O. Wika Haakon O. Wika 290-298 1977 3
Hammerfest i fiendevold Hammerfest i fiendevold Jørgen Sivertsen Jørgen Sivertsen 31-39 1973
Hedalens krigsmenn Hedalens krigsmenn O. K. Ødegaard O. K. Ødegaard 1921 5
Hjørundfjord i hardåra 1807-1814 Hjørundfjord i hardåra 1807-1814 Ivar Grøvik 518-525 1975 1
Holmestrands stortingsrepresentanter Holmestrands stortingsrepresentanter Morten Ringard Morten Ringard 103 1952
Hovedstaden Hovedstaden (første del av kapitlet) Jan Eivind Myhre 9-15 1990 3
Hundreåret 1814-1914 Hundreåret 1814-1914 Sigfred L. Eier Sigfred L. Eier 226 (første del av kapitlet) 1951 1
Hvalerøene besettes Hvalerøene besettes Inger Jensen Inger Jensen 38-42 1993 3
I 1814 I 1814 Torleif Skulberg Torleif Skulberg 223-227 1949 1
I det nye Norge I det nye Norge (første avsnitt av kapitlet) Helge Paulsen Helge Paulsen 49-57 1986
I en ny stat I en ny stat Ove Bjarnar Ove Bjarnar 330 1994 3
I krig og fred I krig og fred Trygve Vik Trygve Vik 491-493 (del av kapitlet) 1978 1
I krigens skygge I krigens skygge (1807-1814) Martin Dehli Martin Dehli 31-43 1980 7
Innfallet i 1814 og Eidsberg etter Eidsvoll Innfallet i 1814 og Eidsberg etter Eidsvoll (to kapitler) Sigurd Senje Sigurd Senje og Erik Aarsund 31-35 og 37-39 (innledningen til hovedkapittel) 1970 2
Karlsøyværingene og Eidsvollverket Karlsøyværingene og Eidsvollverket Håvard Dahl Bratrein Håvard Dahl Bratrein 333-336 1990 2
Kongebesøg, Strilekrigen og Krigsaarene 1807-1814 Kongebesøg, Strilekrigen og Krigsaarene 1807-1814 Yngvar Nielsen Yngvar Nielsen 470-475 (siste del av kapitlet) 1877
Krig, konjunkturer og nød 1801-1814 Krig, konjunkturer og nød 1801-1814 (siste del av kapitlet) Harald Hals Harald Hals 379-398 1968 1
Krig og forsvar Krig og forsvar Jens Petter Nielsen Jens Petter Nielsen 325-339 1990 1
Krig og fred Krig og fred Einar Richter Hanssen Einar Richter Hanssen 137-142 1986 1
Krig og fred i 1814 Krig og fred i 1814 Sven G. Eliassen Sven G. Eliassen 282-301 2004 3
Krig og hardår Krig og hardår Bjarne Svare 346-358 1974 1
Krig og hungersår. 1807-1814 Krig og hungersår. 1807-1814 Helge Fonnum og Kristen Svarteberg Helge Fonnum og Kristen Svarteberg 410-419 1952 1
Krig og naud 1800-1814 Krig og naud 1800-1814 Randi Andersen Randi Andersen 450-458 1999 1
Krig og nød Krig og nød (første del av kapitlet) Sven G. Eliassen Sven G. Eliassen 231-238 1983 1. del 2
Krig og nød 1807-1814 Krig og nød 1807-1814 Arthur Brox Arthur Brox 212-216 1965 2
Krig og nød – 1807-1814 Krig og nød – 1807-1814 Joh. N. Tønnessen 11-54 1957 2
Krig og okkupasjon. 1807-15 Krig og okkupasjon. 1807-15 (avsnitt av kapitlet) Martin Dehli 169-ca.199 1964 2
Krig og uår (Askim) Krig og uår (del av kapitlet) Martin Dehli Martin Dehli 139-150 1998 1
Krig og uår (Glemmen i Fredrikstad) Krig og uår Elsa Thowsen Elsa Thowsen, Erling Johansen og Thorstein Johnsen 212-214 1962
Krigen fra 1807-14 Krigen fra 1807-14 og Opprørsplaner i Hallingdalen (to kapitler) Tollef Gautesen Myhre Tollef Gautesen Myhre 175-176 og 176-178 1928 1
Krigen i 1814 (Stjørdal) Krigen i 1814 Jon Leirfall 402-404 1970 1.1
Krigen i Rakkestad 1814 Krigen i Rakkestad 1814 O. Sønstegaard Torleiv H. Toftdahl og Carl M. Krosby 3-18 1914 2
Krigene i 1808 og 1814 Krigene i 1808 og 1814 Bautakomiteen 1-34 1914
Krigens tid. Frihetsåret Krigens tid. Frihetsåret Nils A.Ytreberg Nils A.Ytreberg 80-99 1936
Krigsbegivenheder Krigsbegivenheder S. H. Finne-Grønn 217-225 1921 2
Krigsår, nødsår, fred og selvstendighet (1807-1814) Krigsår, nødsår, fred og selvstendighet (1807-1814) Arne Odd Johnsen 709-754 1958 3
Krigsårene 1807-1814 Krigsårene 1807-1814 Nils A. Ytreberg Nils A. Ytreberg 20-23 1943
Krigsåret 1814 Krigsåret 1814 og Grændsevagt ved Idefjorden Harald Bakke Harald Bakke 216-229 og 229-232 (første del av kapitlet) 1915
Krise og nød Krise og nød Magne Berggren Magne Berggren 200-225 1990 3
Kristiania i grundlovsaaret Kristiania i grundlovsaaret Simon Christian Hammer 1-26 1923 4
Larvik i krigsaarene 1807-1814 Larvik i krigsaarene 1807-1814 Oscar Albert Johnsen Oscar Albert Johnsen 402-442 1923 1
Litt omkring 1814 Litt omkring 1814 Nils Steen Christensen og Olav Hagelund Nils Steen Christensen og Olav Hagelund 204-205 1983 2
Mandal i det fri Norge Mandal i det fri Norge Finn-Einar Eliassen Finn-Einar Eliassen 45-68 (spesielt innledningen ss. 45-51) 1995 2
Med ny selvbevissthet Med ny selvbevissthet (avsnitt III) Gunnar Christie Wasberg Gunnar Christie Wasberg 159-164 (avsnitt i kapittel) 1978 1
Mot selvstyre Mot selvstyre Kjell Haarstad Kjell Haarstad 392-393 (siste del av kapitlet) 1972 1
Napoleonskrigane og naudsåra Napoleonskrigane og naudsåra Ingvard Bjåstad Ingvard Bjåstad 30-70 1977 2
Napoleonskrigene Napoleonskrigene Knut Dørum Knut Dørum og Per G. Norseng 480-483 2005 2
Nasjonalt sjølstende og innabygds krig Nasjonalt sjølstende og innabygds krig Hans Hyldbakk Hans Hyldbakk 430-442 1957 1
Nesnaværingene stemmer på regjeringsreform Nesnaværingene stemmer på regjeringsreform Øyvind Jenssen Øyvind Jenssen 78-79 1998 2
Nordli Nordli Jan Erik Horgen Jan Erik Horgen 672-673 (del av kapittel) 2005 2
Nødsår og krig (Kråkerøy) Nødsår og krig (del av kapitlet) Uten forfatternavn Uten forfatternavn 200-207 1957 1
Nødsår og krig (Sarpsborg) Nødsår og krig (Sarpsborg) Martin Dehli 396-400 1976 1
Nødsår og krigstid og Fred – problemer og forhåpninger Nødsår og krigstid og Fred – problemer og forhåpninger (to kapitler) Einar Niemi Einar Niemi 520-533 og 533-545 1983 1
Nødsårene 1807-1814 og Det høytidelige valg Nødsårene 1807-1814 og Det høytidelige valg (to kapitler) John Rønningen John Rønningen 79-82 og 153-156 1994 3
Om Stemningen i Christiania Om Stemningen i Christiania Andreas Faye 227-230 1863-1864
Omkring 1814 (Jæren) Omkring 1814 M. A. Grude M. A. Grude 5-45 1914 1
Omkring 1814 (Tjølling) Omkring 1814 Lorens Berg Lorens Berg 143-150 1915
Opptøyene i 1814 Opptøyene i 1814 Anders Bjarne Fossen Anders Bjarne Fossen 233-241 1999 1
Politikk på høyt plan Politikk på høyt plan Ole Georg Moseng Ole Georg Moseng 280-281 Byen i emning 2006 1
Politiske liv og stortingsval Politiske liv og stortingsval Olav Kolltveit Olav Kolltveit 194-198 (første del av kapitlet) 1962 2
Prinsen møter bygd i krise Prinsen møter bygd i krise Kjell Haugland Kjell Haugland 153-156 2002
Rettsvesen. Embeds- og ombudsmenn Rettsvesen. Embeds- og ombudsmenn (del av kapitlet) Leif Midthaug 337-339 1953 2
Rolvsøy-folket på 1800-tallet Rolvsøy-folket på 1800-tallet (første del av kapitlet) Sven G. Eliassen Sven G. Eliassen 107-112 1994
Røyken i 1814 Røyken i 1814 A. Killingstad A. Killingstad 226-229 1928
Soldatar i ufredsåra 1807-14 Soldatar i ufredsåra 1807-14 Aanund Olsnes Aanund Olsnes 669-673 1987 3
Stemningen i Bergen 1814 Stemningen i Bergen 1814 A. [Andreas] Faye A. [Andreas] Faye 236-237 1863-1864
Stemningen i Christianssand 1814 Stemningen i Christianssand 1814 Andreas Faye 238-239 1863-64
Stemningen i Throndhjem i 1814. C. Falsens Brev Stemningen i Throndhjem i 1814. C. Falsens Brev Andreas Faye Andreas Faye 230-236 1863-1864
Stortingsmænd Stortingsmænd Haagen Krog Steffens 258-263 (del av kapitlet) 1916
Styre og stell Styre og stell Leonard Gamst og Harald Samuelsberg Harald Samuelsberg 459-461 1983
Styre og stell, kirke, opplysning Styre og stell, kirke, opplysning (liten del av kapitlet) Nils A. Ytreberg Nils A. Ytreberg 70--98 1953 1
Tjølling i krig og krise Tjølling i krig og krise Jan W. Krohn-Holm 312-323 1974 1
Trange tider 1814-1837 Trange tider 1814-1837 (første del av kapitlet) Fredrik Scheel Fredrik Scheel 397-405 (første del av kapitlet) 1923
Trekk fra bygdens historie fra 1660-1814 Trekk fra bygdens historie fra 1660-1814 Harald Bakke Harald Bakke 532-539 (del av kapitlet) 1953 1
Trøndelag – en del av det nye Norge Trøndelag – en del av det nye Norge Ida Bull 419-421 2005 2
Tysnesingane med bergenhusingane mot svensken og Kring 1814 Tysnesingane med bergenhusingane mot svensken og Kring 1814 (to kapitler) Johannes Heggland Johannes Heggland 30-36 og 36-37 1975 2
Ufredsaari 1807-1814 Ufredsaari 1807-1814 Kjetil A. Flatin 68-155 1991 (1913)
Ullensaker militære historie og Stortingsmenn Ullensaker militære historie og Stortingsmenn (deler av kapitlene) Lars Kiærland 516-520 og 588-589 1927 1
Under grunnloven av 1814 Under grunnloven av 1814 Knut Hougen Knut Hougen 231-232 1928 1
Unionsoppløysing med Danmark og norsk grunnlov Unionsoppløysing med Danmark og norsk grunnlov Edvard Brakstad Edvard Brakstad 393-399 1970 1
Valg til riksforsamling og storting m.v. Valg til riksforsamling og storting m.v. S. Ytterbøe 172-173 1925
Valget til Eidsvold Valget til Eidsvold Johannes Elgvin 393-398 1956
Valgmænd. Politiske Bevægelser Valgmænd. Politiske Bevægelser O. Olafsen O. Olafsen 77-79 (første del av kapitlet) 1914
Valgmænd 1814-1885 Valgmænd 1814-1885 (første del av kapitlet) Lorens Berg Lorens Berg 278-279 1918
Valgmænd i Sandeherred 1814-95 Valgmænd i Sandeherred 1814-95 Lorens Berg Lorens Berg 186-187 (første del av kapitlet) 1918
Ved et rikspolitisk skille Ved et rikspolitisk skille Knut Mykland Knut Mykland 55-67 1996 3
Årene 1800-1814 Årene 1800-1814 Axel Coldevin Axel Coldevin 202-214 1964 1
Året 1814 (Aure på Nordmøre) Året 1814 Per Eilert Orten 227-242 2000 2
Året 1814 (Frosta) Året 1814 Per R. Christiansen Per R. Christiansen 308-312 1989 3
Året 1814 (Herøy på Sunnmøre) Året 1814 Bjarne Rabben Bjarne Rabben 344-350 1972 1
Året 1814 (Hægeland) Året 1814 Jon Åsen Jon Åsen 577-578 1967 3
Året 1814 (Larvik) Året 1814 Alv Storheid Langeland Alv Storheid Langeland 11-18 1953 2
Året 1814 (Øvrebø) Året 1814 Jon Åsen 580-581 1967 3
Året 1814 – et merkeår i Kristiansands historie Året 1814 – et merkeår i Kristiansands historie Sverre Steen Sverre Steen 515-522 1941 1
”Husfædrene” vel utsendingar til Eidsvoll "Husfædrene" vel utsendingar til Eidsvoll Hans P. Hosar Hans P. Hosar 43-48 1998 3