Bibliografi:Fra krigen (1807) til formandskapsloven (1837)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Fra krigen (1807) til formandskapsloven (1837)
Tittel på kapittel Fra krigen (1807) til formandskapsloven (1837)
Forfatter av kapittel Edv. Bull
Forfatter redaktør av bok Edv. Bull
Sider for kapittel 309-312 (del av kapitlet)
Del av (boktittel) Akers historie
Utgivelsesår 1918

En mindre del av kapitlet gir levende glimt av hvordan folk i Aker opplevde krigstrusselen: Forretningsmannen Ludvig Mariboe utrustet et frivillig artillerikorps, det gikk historier om møter med Ekebergkongen, arbeidere ble skrevet ut til soldattjeneste og kvinner og barn på Sagene speidet mot vardene på Grefsenåsen og Ekeberg. Fremstillingen bygger på arbeiderminner og på dagbøkene til sorenskriverfrue Christiane Koren (Mor Koren) og Claus Pavels, slottsprest på Akershus og sogneprest i Aker.