Bibliografi:Politiske liv og stortingsval

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk


Politiske liv og stortingsval
Tittel på kapittel Politiske liv og stortingsval
Forfatter av kapittel Olav Kolltveit
Forfatter redaktør av bok Olav Kolltveit
Sider for kapittel 194-198 (første del av kapitlet)
Del av (boktittel) Bygdesoga
Utgivelsesår 1962
Inngår i (serie/flerbindsverk) Bygdesoga Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid
Bind nummer 2

Første del av kapitlet (ss.194-198) tar kortfattet opp adressen til prins Christian Frederik, valgmenn, valg av representanter fra Søndre Bergenhus amt til riksforsamlingen på Eidsvoll og til det ekstraordinære stortinget. Selvstendighetsmennene sorenskriver A.W.S. Koren og prost Nils Hertzberg blir nærmere behandlet og karakterisert, gjennom brev og kommentarer fra senere historikere. Kapitlet er illustrert med et maleri av Koren, gjengitt i sort-hvitt.