Bibliografi:Fredrikstad og de politiske begivenheter i 1814 og Okkupasjonstid

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk


Fredrikstad og de politiske hendinger i 1814 og Okupasjonstid (to kapitler)
Tittel på kapittel Fredrikstad og de politiske hendinger i 1814 og Okupasjonstid (to kapitler)
Forfatter av kapittel Martin Dehli
Forfatter redaktør av bok Martin Dehli
Sider for kapittel 169-183 og 183-199
Del av (boktittel) Fra festningsby til trelastsentrum 1767-1860
Utgivelsesår 1964
Bind nummer 2

Kapitlene er del av hovedkapittelet ”Krig og okkupasjon. 1807-1815” (ss. 147-199). De beskriver fyldig og detaljert ulike temaer med direkte relevans for 1814: Valg av eidsvollsmenn, kanselliråd og byfogd Andreas Michael Heiberg, krigene, festningen, den svenske okkupasjonen, forhandlingene som forberedte Mossekonvensjonen, byrdene som ble lagt på befolkningen med innkvartering og materielle ødeleggelser. Resten av hovedkapitlet er interessant som bakgrunn for stemningen i 1814.