Leksikon:Lodd

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lodd, enhet i skålvektsystemet, lik 1/32 skålpund = 1/16 mark = 4 kvintin. Slottsregnskaper for Bergenhus cirka 1520 regner at 1 lodd sølv tilsvarer 20 sk. mynt. I 1540-årene og senere er det faste samhøvet: 1 speciedlr. = 2 lodd sølv kølnsk vekt. En bot på 2 lodd sølv kunne derfor betales med 1 speciedaler. Jamfør skålvekt I–III. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.