Leksikon:Kvintin

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kvintin, handels- og sølvvekt lik 1/4 lodd = 4 ort, iflg. lov av 28. juli 1824 ytterligere inndelt i 64 es à 16 gran. Som sølvvekt varierte kvintin med vekten av det kølnske pundet (se skålvekt I), og som handelsvekt med vekten av det alminnelige handelspundet (skålpundet, se skålvekt II).

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.