Leksikon:Gran

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gran (latin granum, korn).

I. Minste enhet i sølvvektsystemet, etter loven av 1824 lik 3,6 mg. I det spesielle gullvektsystemet var 1 g = 1/4 karat = 3 gren. Se skålvekt I.

II. Minste enhet i handelsvektsystemet, ifølge lov av 28. juli 1824 lik 3,8 mg. Se skålvekt II.

III. Minste enhet i medisinalvektsystemet, etter loven av 1824 lik 62,1 mg. Se skålvekt III. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.