Leksikon:Skyssferdspenger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Skyssferdspenger, skatt til avløsning av generell skyssplikt, påbudt ved reskript 17. juli 1646 (NRR VIII s. 432f.). Fullgårdssatsen var 1 dlr. Påbudet gjaldt bare kronens bønder, men adelen fikk samtidig tillatelse til å kreve en tilsvarende avgift på sine gårder. Skyssferdspenger fritok ikke kronens bønder fra å skysse kongens ombudsmenn gratis. Skyssferdspenger ble opphevet igjen ved reskript 19. januar 1647 (NRR VIII s. 465f.), som samtidig gjeninnførte (en avgrenset) skyssplikt. Jamfør skyssferdsskatt. (A. Holmsen: Skyld og skatt, Årsskr. for Agder hist.lag 1953 s. 119.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.