Samtale:Høgåsbatteriet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Samtale:Høgås fort)
Hopp til navigering Hopp til søk

"fort" eller "batteri"?

Høgås er et batteri underlagt Fetsund batteri og til forskjell fra Fetsund batteri uten egen bygningsmasse. Kanoner og ammunisjon var lageret ved Fetsund batteri. Anlegget er i stridsmessig oppbygning av samme art og størrelse som de øvrige batteriene i Grensefestningene og langt mindre enn Dingsrud fort, Ørjefortene, Trøgstad, Høitorp, Greåker, Vardåsen og Gullbekkåsen fort m.fl. På kart tegnet over anlegget i 1908 omtales det som batterianlegget på Høgås. I stridsreglement for Fetsund batteri omtales det som "Høgåsbatteriet". På Statens kartverk skrives Høgås batteri, i bygdebok for Fet brukes Høgås batteri/"Svindalsfestningen" etter gården som avga grunn til anlegget. I eldre avisartikler med intervju med etterkommere etter dem som bygde anlegget brukes Høgåas batteri/feltbatteri. Den eneste kjente kilde som bruker "fort" er Verneplanen. Imo er dette feil, Høgås er en "forberedt batteristilling for Posisjonsartilleritet". Mvh KjellG [] 7. okt 2009 kl. 13:53 (CEST)

Til info: Riksantikvaren skriver i brev til meg av 8.des 2009 med referanse til uttalelse fra Forsvarsbygg vedr. navn på Høgås batteri: «Grunnen til valg av navn er at anlegget er benevnt med det navnet i Forsvarets eiendomsregister. Høgås batteri synes å ha større tradisjon. Ved neste revisjon av Landsverneplanen vil vi derfor vurdere å endre navnet.» Med utgangspunkt i denne uttalelsen må en anta at navnet på sikt vil blir regulert tilbake til det opprinnelige: Høgaasbatteriet eller Høgås batteri i mer moderen norsk. I mellomtiden vil nettsider som f.eks. lokalhistoriewiki, sementere navnet Høgås fort. Det finner jeg uheldig. KjellG [] 9. des 2009 kl. 20:37 (CET)
Jeg ser det du skriver, og synes det er vanskelig å si noe for eller imot det du sier. Da jeg flyttet artikkelen hit, gjorde jeg det på bakgrunn av Landsverneplanen som for meg er ledende på slike anleggs navn. Jeg har bedt folk fra NLI å se på dette, siden vi her har med en mulig endring i fremtiden og det gjør meg forsiktig - uansett hva vi velger vil vi kunne sementere det ene eller det andre, for å bruke dine ord. Skulle ellers gjerne hatt med Strømsæther på denne diskusjonen. Siri Johannessen (Siri J) 10. des 2009 kl. 09:40 (CET)
Jeg mener KjellG overbeviser her, og at altså batteri er bedre enn fort. Det er imidlertid mer et realhistorisk spørsmål enn et spørsmål om navneform. Wikiens retningslinjer kommer ikke så akutt inn i bildet her, synes jeg, naturligvis bortsett fra at Statens kartverk altså bruker den betegnelsen som synes å være mest dekkende for det fenomenet som navngis. Og som alltid i kinkige navne-saker: Mye er vunnet når bakgrunnen for de forskjellige navneformene blir forklart i artikkelteksten, og kanskje til og med utdypet og diskutert på diskusjonssiden, slik som her. Men jeg synes altså godt at artikkelen kan flyttes til Høgås batteri. Det har vel imidlertid ikke mer hast enn at vi kan vente til Strømsæther har fått anledning til å si sin mening.--Hans P. Hosar 10. des 2009 kl. 09:52 (CET)
Jeg har en uttalelse fra Strømsæther fra en tid tilbake. Etter hukommelsen: "Fort ble valgt bl.a. fordi dette var vanlig brukt lokalt." Etter det jeg har funnet ut så langt (se Wikipedia/Høgaas batteri) så synes dette ikke å være tilfelle. "Festningen" som kortform for "Svindalsfestningen" er noe brukt. Høgås fort synes å dukke opp først i 2004 med Landsverneplanen. Forsvaret er heller ikke konsekvente: på orienteringstavle ved Fetsundbatteriet er både Høgås fort og Høgås batteri brukt. I Landsverneplanen er Høgås fort brukt i overskriften og Høgås batteri brukt i teksten. Høgås fort er begynt å krype inn i litteratur - det er uheldig. Imo kom Høgås fort inn ved en inkurie. Det er beklagelig at Forsvarsbygg/RA velger å skyte ut en mulig retting av dette på ubestemt tid! I mellomtiden synes jeg ikke at Lokalhistoriewiki skal bidra til å skape et nytt navn på dette anlegget. Det het Høgaasbatteriet i 1902 - la også dette ene anlegget få beholde sitt egentlige navn i likhet med ca 25 andre batteriene fra Posisjonsarilleriet, flere av dem sterkere enn Høgås. At navnespørsmålet omtales på diskusjonssiden er imo for dårlig. Diskusjonssider leses bare av de innvidde. Navnediskusjonen bør innarbeides i artikkelen. Mvh KjellG [] 10. des 2009 kl. 23:23 (CET)
Til info: navnet Høgås batteri er på vei tilbake. Bl.a. på kart, lokal info fra kommunen, på kulturminnesøk, Akershus museum, i avisen, SNL. KjellG [] 29. jun 2012 kl. 13:55 (CEST)
Kartverket opererer nå med navnet «Høgåsbatteriet» (i ett ord). Etter retningslinjene bør artikkelen dermed flyttes til det navnet. Høres det kurant ut? :) Olve Utne 8. jul 2012 kl. 21:31 (CEST)
Jeg mener den bør flyttes jfr at jeg har forsøkt å flytte den før. Dersom artikkelen skal flyttes, så blir det ikke meg. Mvh KjellG [] 10. jul 2012 kl. 16:56 (CEST)
Da flytter jeg den til «Høgåsbatteriet» (nåv. skrivemåte fra kartverket og historisk skrivemåte (med aa) fra 1902) i ettermiddag om det er i orden for deg, og de alternative navneformene bakes inn i første setning. -- Olve Utne 13. jul 2012 kl. 14:41 (CEST)