Høgåsbatteriet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Høgåsbatteriet, også kalt lokalt omtalt som Svindalfestningen. Dette fordi batterianlegget ble anlagt på grunn utgått fra Svindal gård. Høgås batteri ligger i tidligere Fet kommuneRomerike. Batteriet ble bygget i 1902 som en del av Glommalinjen.

Anlegget er en forberedt batteristilling for Posisjonsartilleriet. Ca fra 2004 er anlegget også omtalt av forsvaret som Høgås fort og da med en uklar begrunnelse. Batteriet er enklere utformet enn flere andre batteristillinger fra samtiden og «fort» synes å være en lite egnet betegnelse. I dokumenter før 2004 omtales anleggene som Fetsundbatteriet og Høgaasbatteriet på linje med de øvrige, tilsvarende batteristillingene som ble bygget i perioden. Fra ca 2009 har batteriet i det vesentlige igjen blitt omtalt som Høgås batteri.

Anlegget har standplasser for tolv kanoner fordelt på tre avsatser, tre på vestre, fem på midtre og fire på østre avsats. Et langt brystvern går helt ut til sideflankene og bak brystvernet er det forsenkede dekningsgroper mellom standplassene. Anlegget forbindes med murte terrengtrapper i kvadersten. Orienteringsbordet står bak venstre batterifløy.

Operativ oppgave

Batteriets hovedoppgave var å stanse eller sinke fiendtlig fremrykning øst for Øyeren mot Fetsund og Fetsund batteri, og kontrollere fremrykningsaksene mellom Blaker i nord og Fossum i sør. Batteriet skulle også kunne støttes av armerte fartøyer på Øyeren. I 1905 var Fetsund og Høgås batterier oppsatt med tilsammen ca 1450 mann fra Valdres linjebataljon. Anlegget eies fortsatt av Forsvaret, og er fredet.

Kilder

Eksterne lenker


Grensebefestninger beskrevet på lokalhistoriewiki.no