Skansegata 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Et fint bilde av Skansegata omkr. 1960. Til venstre ser vi Skansegata 7, deretter nr. 5. Helt til høyre har vi Skansegata 6, så haven til Verftsgata 1.
Foto: Kåre Kristensen
På dette bildet ser vi Skansegata 5 og 7 tydelig; nr. 7 er den gamle brygga nærmest til høyre, nr. 5 er det lave huset til venstre for den.
Foto: Utne (1974).

Skansegata 5 i Tromsø ble vel aldri noe mer enn et naust før Tromsø skipsverft overtok eiendommen. - Gammelt matr.nr. 257.

Mikkelsens naust

Erklæring om at Hartvig Mikkelsens nøst har staaet her i 40 aar, tinglyst 13. aug. 1874.

Skjøte fra Hartvig Mikkelsens arvinger til garver P.A. Nøstvold i 1874.

Skjøte fra P.A. Nøstvold til J. Danielsen på grunnen uten hus, i 1895.

Eid av Jakob Danielsen i 1904.

Bevilling for smedmester Jakob Danielsens enke Hansine Danielsen til å sitte i uskiftet bo, i 1905. Familien Danielsen bodde i Verftsgata 12.

Skjøte fra Hansine Danielsen til Nils Wallum i 1905.

Tromsø skipsverft

Skjøte fra Nils Walumm til Tromsø Skibsverfts Interessentskab i 1908.

Skjøte fra Tromsø Skibsverfts Interessentskab til A/S Tromsø Skipsverft og mek. verksted, i 1918.

Eid av Tromsø skibsverft & mek. verksted i 1918/32 og 1946.

H. Gustavsen, jernstøperi, (1940).

H. Gustavsens jern- og metallstøperi, (1946).

Målebrev- og kartforretning hvorved denne eiendommen og Skansegata 7 ble slått sammen til Skansegata 5, i 1949.

Revet på 1960-tallet.

Skjøte fra A/S Tromsø Skipsverft og mek. verksted til Tromsøverftet A/S, i 1983.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.