Storgata 21 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Omtrent på hjørnet hvor det står 25 lå engang Storgata 21.
Foto: Einar Dahl (2017).
I likhet med naboene vendte Storgata 21 ryggen mot Storgata.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).
Storgata 21 sett fra Stranda.
Foto: H.A. Brandt (ca. 1960).

Storgata 21 var et bolighus i rekken Storgata 19-31 som ble revet i 1966. - Gammelt matr.nr. 350.

Familiene Corneliussen og Hansen

Kommunebestyrelsen tinglyste 12. aug. 1844 at den som eide et hus på grunnen også eide grunnen det sto på.

I 1853 avgir fisker Johannes Corneliussen en erklæring der han godtar på oppfordring « at borttage et af ham opført hus på Stranden».

Fisker Johannes Corneliussen bor her i 1865 med kona Golla Haagensdatter, tre barn og to losjerende.

Huseier og spinderske Gærta? Fredrike Haagensen og hennes datter, brannvakt Kristian Hansen med kona Jonette og fire barn, (1875).

I 1885: Huseierske Gaalla Haakensdatter, fisker Karel Johannesen med kona Johanna og to sønner, fisker Kristian Hansen med kona Jonette og sønnen Olaf, fisker Hans Hendrigsen.

I 1886 solgte Johannes Corneliussens enke til Kristian Hansen, på betingelse av at hun fortsatt kan bo der. (Kravet bortfaller da hun dør samme år).

I 1891: Kristian Aleksander Hanssen med kona Jonette og sønnen Olav Gerhard, enkemann Hans Karlsen.

Eid av enken Jonette Hansen i 1900/1904/18.

Enken Jonette Hansen og fisker Olaf og Antona Hansen med tre barn bodde her i 1910 og 1916.

Eid og bebodd av arbeider Olav G. Hansen m/familie i 1932 og 1946.

Arbeider Olav og ekspeditrise Johanne Hansen, (1946).

Transportarbeider Olaf Hansen, (1957).

I likhet med nabohusene ble nr. 21 revet i 1966 for å gi plass til det nye Storgata 25, det sto ferdig i 1968.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.