Thomas Bredal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Thomas Bredal (født 1688 i Brønnøy, død 3. desember 1738) var prokurator ved alle retter i Danmark-Norge og lagmann i Nordlandene fra 1727 til sin død.

Embetskarriere

Bredal fikk 6. juli 1708 kgl. bevilling som prokurator ved alle retter i begge riker. Bevillingen gjaldt også Høyesterett. Bredal praktiserte i København. Fra 1726var han kammeradvokat. Han hadde da i flere år vært viselagmann med suksesjonsrett. Ved Angells død meldte Bredal seg til tjeneste 31. desember 1726 og tiltrådte embetet ved nyttårsskiftet 1727.

Bredal fikk tittel av virkelig justisråd den 29. januar 1734.

Økonomi

I 1726 fikk han moratorium overfor sine kreditorer fordi han «200 mil fjernet fra sit brød, slegt og venner, var geraaden i saadan tilstand, at han ikke saa sig istand til at indfri sine forpligtelser saa hastig, det var ønskelig».

Familie

Bredal ble født i 1688 i Brønnøy og døde 3. desember 1738. Han var sønn av sokneprest Peder Eriksen Bredal (sønn av biskop i Trondheim Erik Bredal og Johanne Willumsdatter Rogert) og hans første hustru Margrethe Thomasdatter Meyer, f. 1661, d. 1695, datter av stiftsskriver Thomas Meyer.

Thomas Bredal var gift med Anne Dorothea Krog, døpt 12. desember 1711, død 3. mai 1743. Hun var datter av rektor ved Katedralskolen i Trondheim Nils Pedersen Krog og hans 2. hustru Margrethe Angell (1693–1736), datter av Albrigt Lorentzen Angell. Albrigt Angell var bror til forrige lagmann Peter Lorentzen Angell.

Sønn av Thomas Bredal og Anna Dorothea Krog var Niels Krog Bredal, født 1733, død 1778. Han var den første forfatter av syngespill. Han ble borgermester i Trondheim i 1761. I 1770 ble han teaterdirektør i København.

Konstituert lagmann

Peter Bredal Møinichen ble konstituert som lagmann 12. januar 1737.

Kilder

  • S. H. Finne-Grønn: Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater, bd. I, Oslo 1932, s. 38f.


Fiat-justitia medium.jpg Thomas Bredal er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.