Trondheim katedralskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovedbygningen i Munkegata 8, oppført i nyklassisisme i 1787, arkitekt: Caspar Frederik Harsdorff (1735–1799).
Foto: Commons:User:Jensens (2007).

Trondheim katedralskole (latin Schola Cathedralis Nidorisiensis) ble sannsynligvis grunnlagt omkring 1152, i forbindelse med at kardinal Nicolaus Brakespear opphøyde Nidaros til erkesete. Den er først nevnt i kilder mellom 1211 og 1217, blant annet i forbindelse med at Håkon IV Håkonsson ble tatt ut av skolen og hylla som konge i 1217. I likhet med de andre katedralskolene blir den ofte omtalt som «Katta». Den drives i dag som en offentlig videregående skole.

Historie

Skolebygget fra 1787 i Munkegata, med Nidarosdomen i bakgrunnen.
Foto: Ukjent / Mittet & Co. (1920-åra).

Det første skolebygget lå på vestsida av Nidarosdomen, og ble ødelagt av brann i 1328 eller 1432. Skolen flytta da inn i det som nå heter Thomas Angells kapell i domkirken. I middelalderen ble skolen finansiert av en egen godssamling. Ved reformasjonen fikk den tildelt en del av Elgeseter klosters eiendommer i Gudbrandsdalen. Skolen fikk også halvparten av tienden fra Nordmøre og Romsdal, samt at den rådde over flere legater.

I reformasjonsåret 1537 ble det tatt i bruk en ny skolebygning som lå ved domkirkemuren, på sørsida av dagens Bispegata. Også denne ble ødelagt av brann, og den ble gjenreist flere ganger. Siste gang var i 1709, og den bygningen sto til 1783 da den var forfallen og ikke lenger kunne brukes.

Det opprinnelige formålet var å utdanne unge gutter med tanke på prestestudier, og også etter reformasjonen var dette grunntanken. Etter hvert ble dette utvida, slik at man så får seg flere akademiske veier etter katedralskolen. Fra 1717 til 1727 drev Thomas von Westen Seminarium scholasticum i skolens lokaler.

Fra 1783 til 1787 holdt skolen til i Prinsens gate 22b, som ble kjent under navnet Interimskolen.

Den eldste av de nåværende bygningene ligger mot Munkegata og ble tatt i bruk i 1787. Den er i nyklassisistisk stil, og ble tegna av Caspar Frederik Harsdorff (1735–1799) og finansiert av Thomas Angells Stiftelser. I festsalen i andre etasje er det to marmorrelieffer av den danske kunstneren Bertel Thorvaldsen. Skolen har også bygninger fra 1925 og 1938 mot Tinghusgata tegna av Carl J. More, og en fløy fra 1962 der dagens hovedinngang mot Erling Skakkes gate ligger, tegna av Knut Bergersen. Hovedbygningen fra 1787, som ble vedtaksfreda i 1983, eies av Stiftelsen Trondheim Katedralskole, mens de andre bygningene ble overtatt av Sør-Trøndelag fylke i 1964.

I 1809 ble fagkretsen utvida, og hørerne ble erstatta av overlærere og adjunkter. I 1869 ble skolen delt i to, en middelskole og et gymnas, og det ble også oppretta reallinje. Fram til opprettelsen 1811 måtte elevene avlegge examen artium ved Københavns Universitet, og etter 1811 ved Det kgl. Frederiks Universitet i Christiania. Først i 1884 begynte man å avlegge artium ved skolen. På det tidspunktet slet skolen økonomisk, og departementet trua med å legge ned reallinja. Bystyret gikk fra 1884 inn med midler for å opprettholde tilbudet, men dette skjedde fra år til år. Først i 1891 ble det bestemt at dette skulle være en fast budsjettpost. I 1917 ble det innført fri undervisning for byens ungdom i gymnasklassene.

Trondheim katedralskole var formelt en ren gutteskole helt til 1912. Første kvinnelige artianer der var Alette Aagaard Hansen, som ble dimittert i 1884, men jenter ble bare unntaksvis opptatt på skolen.

Rektorer

Lista over rektorer er ufullstendig fram til en tid etter reformasjonen.

Lærere

Tabellen er ikke ment å være en fullstendig oversikt over lærere ved Katedralskolen, men ei liste over lærere som har gjort seg bemerket utover sin vanlige lærergjerning. Lærere som senere ble rektor ved skolen nevnes ikke i denne lista.

Navn Periode Merknader
Johan Marius Hartmann 1905–
Fredrik Riis Krogh 1880
Henrik Henriksen 1936-1950. Ble senere rektor i Haugesund og i Oslo.
Leif Skarkerud 1939–1953
Olaus Michael Schmidt 1806– Senere høyesterettsassessor og statsråd.

Elever

Tabellen er ikke ment å være en fullstendig oversikt over elever ved Katedralskolen, men ei liste over elever som har gjort seg bemerket utover sin skolegang der.

En liste som dette vil nødvendigvis bli svært mannsdominert, fordi skolen i det meste av sin lange historie har vært en ren gutteskole. Først i 1902 kom de første jentene inn.

Navn Avgangsår Beskrivelse
Nikolai Astrup 1887 Kunstmaler
Jon Bing 1963 Jurist og forfatter
Arvid Brodersen 1923 Sosiolog
Hans Parelius Brown 1767 Lagmann
Tore Braadlie 1943 Sivilingeniør
Carl Gustav Fleischer 1902 Offiser
Francis Hagerup 1870 Statsminister, diplomat
Håkon IV Håkonsson 1217 Konge
Henrik Jakob Jelstrup 1893 Embetsmann
Hilmar Meincke Krohg 1794 Eidsvollsmann
Ole Landmark 1906 Arkitekt
Ole Andreas Lindeman 1788 Musiker
Martin Linge 1917 Offiser
Knut Løfsnes 1938 Jurist
Carl Arnoldus Müller 1837 Rektor
Ulrik Wilhelm Møller 1811 Skolemann
Jonas Danielsen Ramus 1665 Prest
Ferdinand Roll 1847 Politiker, dommer
Hans Rosing 1645 Biskop
Evald Rygh 1858 Statsråd
Lorentz Wittrup Schønheyder 1825 Prest
Ove Sørensen Schjelderup 1692 Amtmann
Johannes Smemo 1919 Biskop i Kristiansand og i Oslo.
Alf Axelssøn Sommerfelt 1911 Professor
Helga Stene 1923 Lektor
Erling Viksjø 1930 Arkitekt

Litteratur