Elgeseter kloster

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Levninger av klosteret er funnet under Klostergata 47 (bildet), 60-62 og gata mellom husene.
Foto: Cato Edvardsen

Elgeseter kloster (også omtalt som Helgeseter) var et kloster tilhørende Augustinerkorherrene i Trondheim. Det ble grunnlagt før 1183, og lå like sør for Nidelva.

Klosteret ble grunnlagt av erkebiskop Øystein Erlendsson (erkebiskop 1158/59–1188). Det opptrer først gang i kildene i 1183, men kan ha blitt grunnlagt noe tidligere. Klosteret hadde en strategisk plassering ved broen som ledet inn i byen sørfra, og opptrer flere ganger i forbindelse med stridigheter. I 1240 ble det satt i brann da hertug Skule oppholdt seg der etter nederlaget i slaget om Oslo. Håkon IV Håkonssons menn hentet ham ut og drepte ham foran klosteret sammen med noen av hans menn. Kong Håkon lot klosteret bygge opp igjen.

Ved reformasjonen i 1537 ble klosteret oppløst, men prioren ble sittende der helt til 1546. Da flyttet superintendenten inn. I 1559 ble klosterbygningene tatt over av lensherren, og i 1564 ble det brent under striden med svenskene. Fra 1606 ble anlegget brukt som steinbrudd. Noe av steinen havnet i erkebispegården og Vår Frue kirke.

Det finnes en tegning av ruinene fra 1773, laget av Gerhard Schøning. Hans tegning viser en treskipet kirke på 30,5 x 21 m innvendig i skipet, samt koret på 16,5 x 13,5 m, det vil si en nokså stor klosterkirke. I 1820 undersøkte L.D. Klüwer stedet, og fant da ingen rester over bakken. Det ble utført en utgravning i 18661867, men denne er dessverre ikke skikkelig dokumentert. I 1892 dokumenterte W. Bergstrøm rester. Det er også gravet i forbindelse med byggearbeider flere ganger på 1900-tallet, men dokumentasjonen er mangelfull. Det man vet med sikkerhet er at det er funnet rester av klosteret under Klostergata 47 og 60-62 og under gata mellom disse husene. Sammenholder man dette med Schønings tegning ser det ut til at restene under nr. 60-62 er fra klosterkirken. Kirkegården lå nord og øst for denne, og klosterbygningene på sørsida, under Klostergata 47.

Klosternavnet er av norrønt opphav, Elgisetr, der første ledd elg- eller elgi- antagelig viser til et gammel kultsted (gotisk ahls, «helligdom»). Dette var navnet på en gård på stedet, og ble tatt over av klosteret. Om formen Helgeseter var ment å kamuflere referansen til hedensk kult vites ikke, men denne formen ble også vanlig uten å fortrenge den gamle. Navnet brukes i dag om bydelen Elgeseter i Trondheim.

Galleri

Kilder

  • Lunde, Øivind: «Norges klostre i middelalderen» i Fortidsminneforeningens årbok 1997, Oslo 1987 ([1])
  • Elgeseter kloster i Store norske leksikon

Eksterne lenker