Kloster

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et kloster er en bygning eller et bygningskompleks hvor en kommunitet lever i henhold til religiøse løfter. Klostre finnes i flere religioner, f.eks. kristendommen og buddhismen. I norsk, historisk sammenheng er det særlig de katolske klostre fra middelalderen som er av interesse. Dette var ikke bare religiøse samfunn, men også store jordeiere og til tider viktige maktfaktorer. Klostrene sto også for en betydelig del av helsetilbudet i middelalderen.

Mange av klostrene var skilt ut som egne klosterlen, og disse ble til dels bevart etter oppløsningen, men ble tildelt verdslige lensherrer.

Katolske klostre i middelalderen

De katolske klostrene ble nedlagt ved reformasjonen i 1537. Enkelte ble formelt oppløst noen først noen få år etter dette. I flere tilfeller fikk kommuniteten lov til å bli boende inntil den bokstavelig talt døde ut. Det var også noen som allerede før reformasjonen hadde blitt overdratt til verdslige krefter.

I oversikten er også klostrene i Båhuslen tatt med. Dette området tilfalt Sverige i 1658, men klostrene nevnes fordi de i middelalderen spilte en rolle i norsk politikk og bydannelse.

Tabellen er sortert etter grunnleggelsesår, men kan også sorteres etter de andre feltene ved å klikke i øverste rad.

Grunnlagt Navn Viet til Sted Orden Merknader
ca. 1100 Selje kloster St. Albanus Selje kommune, øya Selja Benediktinerne Opphørte mellom 1461 og 1474. Omfattende ruiner.
ca. 1100 Nidarholm kloster St. Laurentius Trondheim, Munkholmen Benediktinerne Oppløst i 1537. Dekket av festningsanlegg.
ca. 1110 Munkeliv kloster St. Mikael Bergen, Nordnes Benediktinerne, fra 1420-åra birgittinerne Brent ned i 1536. Ingen synlige rester, noe i Historisk museum.
tidlig på 1100-tallet[1] Nonneseter St. Maria Oslo, Schweigaards gate og Grønlandsleiret Benediktinernonner Overdratt 1547, steinbrudd fra 1616. Ingen synlige rester.
1146 Lyse kloster St. Maria Bergen, sør for byen Cistercienserne Oppløst 1536, fra 1560-åra steinbrudd. Omfattende ruiner.
1147 Hovedøya kloster St. Edmund og St. Maria Oslo, Hovedøya i Oslofjorden Cistercienserne Brant 1532, steinbrudd fra 1540-åra. Ruinene er åpne for publikum.
før 1150 Gimsøy kloster Skien, ved Dir. Smiths gate Benediktinernonner Bortforlent tidlig på 1500-tallet, brant 1546. Ingen synlige rester.
ca. 1150 Jonsklosteret Johannes Døperen Bergen, Strandgaten / Tårnplass Augustinerkorherrene Brant 1489. Noen rester funnet, ingen synlige rester i dag.
ca. 1150 Nonneseter St. Maria Bergen, Døvekirken og Kaigaten Cisterciensernonner, fra 1507 antonitterne Sekularisert 1528, overtatt av Vincent Lunge og bygget om til Lungegården. Kapellet har tidl. vært Døvekirken, andre murrester bevart.
ca. 1150 Bakke kloster Trondheim, Innherredsveien/Kirkegata Trolig benediktinernonner Oppløst ved reformasjonen, brant 1564. Ikke synlige rester.
2. halvdel av 1100-tallet Varna kloster Johannes Døperen Rygge kommune, Værne gård Johanitterne Inndratt 1532, brent 1570. Noen synlige rester.
før 1160 Olavsklosteret Olav den hellige Stavanger, Haakon VII's gate Augustinerkorherrene Oppløst ved reformasjonen, steinbrudd fra 1577. Ruiner funnet i 1877, ingen synlige rester.
1163/1164 Halsnøy kloster Den hellige Ånd Kvinnherad kommune, Halsnøy Augustinerkorherrene Oppløst 1536. Omfattende ruiner.
før 1180 Munkeby kloster Levanger, øst for byen mot Okkenhaug Cistercienserne Ant. nedlagt på 1200-tallet. Synlige ruiner.
noe før 1181 Kastelle kloster Båhuslen, Konghelle (siden 1658 i Sverige) Augustinerkorherrene Sekularisert 1529, senere revet. Synlige rester i bakkenivå.
senest 1183 Elgeseter kloster[2] Trondheim, Klostergata Augustinerkorherrene Oppløst ved reformasjonen, brant 1564. Ikke synlige rester.
før 1191 Olavsklosteret Olav den hellige Tønsberg, Storgaten Premonstratenserne Sekularisert 1532. Synlige ruiner i biblioteket.
1207 Tautra kloster Frosta kommune, øya Tautra Cistercienserne Oppløst 1532. Synlige ruiner.
før 1234 Dominikanerklosteret Trondheim, Bispegaten/Kjøpmannsgaten Dominikanerne Oppløst ved reformasjonen. Murrester påvist, ingen synlige rester.
ca. 1226 Rein kloster St. Andreas Indre Fosen kommune, Gården Rein Ukjent, muligens augustinernonner Oppløst 1532. Synlige ruiner, delvis innbygd i gårdshusene.
før 1236 Fransiskanerklosteret Tønsberg, Øvre Langg.)/Gråbrødreg.)/Tjømeg.)/Torvg.) Fransiskanerne Oppløst 1536. Murrester.
1239 Olavsklosteret Olav den hellige Oslo, Minneparken Dominikanerne Oppløst 1537, Oslo bispegård bygget der fra 1554. Ruiner i Minneparken, noe bevart i bispegården.
1243/1247 Dominikanerklosteret Bergen, Holmen Dominikanerne Brant 1528, beliggenheten ikke påvist.
før 1260 Dragsmark kloster St. Maria Båhuslen, nær Uddevalla (siden 1658 i Sverige) Premonstratenserne Sekularisert før reformasjonen (senest 1519), steinbrudd fra 1610
før 1263 Fransiskanerklosteret Olav den hellige Bergen, Domkirken Fransiskanerne Oppløst ved reformasjonen, klosterkirken er nå Bergens domkirke. Noen andre murrester.
etter 1263 Utstein kloster St. Laurentius Rennesøy kommune, Mosterøy Augustinerkorherrene Oppløst ved reformasjonen, godt bevart (nå konferansesenter).
før 1272 Fransiskanerklosteret Båhuslen, Konghelle (siden 1658 i Sverige) Fransiskanerne Oppløst 1532. Noen synlige rester.
1280-åra[3] Fransiskanerklosteret Båhuslen, Marstrand (siden 1658 i Sverige) Fransiskanerne Rasert 1532
1291[4] Fransiskanerklosteret Oslo, Ekebergveien ved Gamlebyen kirke Fransiskanerne Omgjort til Oslo hospital ved reformasjonen. Kirkens kor markert i gata og plenen øst for Gamlebyen kirke.
før 1472 Fransiskanerklosteret Olav den hellige Trondheim, Kongensgate Fransiskanerne Oppløst ved reformasjonen, kirkeruin under folkebiblioteket.
før 1511[5] Olavsklosteret Olav den hellige Hamar, ant. nær Domkirkeodden Dominikanerne Oppløst ved reformasjonen, beliggenhet ikke kjent.

Katolske klostre fra nyere tid

Utenom regulære klostre finnes det enkelte kommuniteter, der ordensmedlemmer lever sammen. Disse har ikke klostrenes struktur og varighet, men er mer som praktiske bofellesskap, og nevnes ikke i listen her.

Grunnlagt Navn Viet til Sted Orden Kjønn Bilde
1901 Marias Minde Sta. Maria Nylandsveien i Bergen St. Franciskus Xaveriussøstrene Kvinner
1921 St. Dominikus kloster St. Dominikus Neuberggata i Oslo Dominikanerne Menn
1928 Sta. Katarinahjemmet Sta. Katarina av Siena Gjørstads gate i Oslo Dominikanerinner Kvinner Katarinahjemmet1.jpg
1951 Lunden kloster Maria Bebudelse Øvre Lunden i Oslo Dominikanerinner Kvinner Lunden kloster Oslo.JPG
1953 Mariaklosteret Sta. Maria Alkeveien 7 i Bodø Dominikanerinner Kvinner
1990 Karmel 'Totus Tuus' Sta. Maria Holtvegen 38 i Tromsø Karmelittene Kvinner Karmelittklosteret.jpg
1995 Høysteinane kloster Klara av Assisi Ulfsbakveien i Larvik Klarisser Kvinner Larvik, St Frans kirke-1.jpg
1998 Birgittaklosteret Sta. Birgitta og den hellige Elisabeth Hesselblad Tiller ved Trondheim Birgittinerne Kvinner Birgittaklosteret Tiller.jpg
1999 Tautra Mariakloster Sta. Maria Tautra i Frosta kommune
ved ruinen av Tautra kloster
Cistercienserne (O.C.S.O.) Kvinner Tautra Mariakloster kirkebygget.jpg
2004 Fjordenes Dronning* Sta. Maria Stamsund Cistercienserne (O.Cist.) Menn

*Fjordenes dronning lagt ned 1. oktober 2019, beboerne flyttet til Polen.

Lutherske klostre

Det finnes pr. 2013 kun ett luthersk kloster i Norge: Engen kloster i KolbuToten, grunnlag 1985.

Ortodokse klostre

Det finnes pr. 2013 kun ett ortodokst kloster i Norge, det russisk-ortodokse Hellige Trifon skita i Hurdal.

Fotnoter

  1. Nonneseter omtales først 1161, men antagelig fra tidlig 1100-tall.
  2. Elgeseter kloster omtales også i kildene som Helgeseter.
  3. Fransiskanerklosteret i Marstrand nevnes først 1291, men 1280-åra er en sannsynlig datering.
  4. 1291 er seneste mulige datering for Fransiskanerklosteret i Oslo, men det kan være noen år eldre.
  5. Olavsklosteret på Hamar nevnes kun en gang i kildene, i 1511. Det kan ha vært eldre.

Kilder